Samferdsel og infrastruktur

Prosjekter innen samferdsel og infrastruktur kjennetegnes ved store investeringer og mange berørte parter. Det er et stort behov for å øke standarden på norske veier og baner i årene som kommer, og mange prosjekteiere mangler enten riktig kompetanse eller kapasitet. WSP har lang erfaring med å lede komplekse prosjekter med ansvar for både planlegging og utbygging av vei, jernbane, trikk og T-bane. Med over 130 års erfaring og teknisk ekspertise kan WSP tilby omfattende tjenester innen samferdsel og infrastruktur. Markedssegmentet har alltid vært en drivkraft ved WSP, og vi er nå nær 19000 spesialister over hele verden som jobber med samferdsel og infrastruktur. Det utgjør 45% av vår arbeidsstyrke på verdensbasis.Peder Østeby Johansen
Divisjonsleder Samferdsel og infrastruktur
Norge
Kontakt meg