Bygg og eiendom

WSP har lang erfaring med å lede prosjekter innen bygg og eiendom, og har hatt nøkkelroller i flere av Nordens største utbyggingsprosjekter. Vi har også god erfaring med å etablere samarbeidskonstellasjoner og eierskapsmodeller for å oppnå effektiv gjennomføring av kompliserte prosjekter.  Dette markedssegmentet har alltid vært en drivkraft ved WSP. I 2016 jobbet mer enn 11 100 ansatte innen bygning- og eiendomssegmentet. Det utgjør en total arbeidsmasse på 31% av vår arbeidsstyrke over hele verden.