Infrastruktur og samferdsel

Prosjekter innen samferdsel og infrastruktur kjennetegnes ved store investeringer og mange berørte parter. Det er et stort behov for å øke standarden på norske veier og baner i årene som kommer, og mange prosjekteiere mangler enten riktig kompetanse eller kapasitet. WSP har lang erfaring med å lede komplekse prosjekter med ansvar for både planlegging og utbygging av vei, jernbane, trikk og T-bane. Dette markedssegmentet har alltid vært en drivkraft ved WSP, og i 2016 jobbet mer enn 16 500 ansatte innen infrastruktur og samferdsel. Det utgjør 46% av vår arbeidsstyrke på verdensbasis.