Tjenester

Våre spesialister og prosjektledere har erfaring fra alle faser i et prosjektløp - fra tidlig fase og konseptutredning til planlegging, gjennomføring og avslutning. Våre prosjektledere er ingeniører, økonomer og jurister og har solid erfaring fra en rekke bransjer og kompetanseområder.