Vi omfavner en mangfoldig og inkluderende kultur

Vi er tro mot prinsippene våre, er ydmyke og handler alltid med med moralsk og intellektuell integritet. Vi holder det vi lover, behandler alle med respekt, støtter våre kolleger og omfavner mangfold.

I vår innsats for å bli et av de beste konsulentfirmaene i verden, utruster vi våre ledere i alle regioner og kulturer med strategisk forståelse og lederegenskaper for å forbedre og maksimere mangfoldet vi har i arbeidsstyrken vår.
Robert Ouellette Chief Corporate Services Officer

Vår tilnærming

Vi er et mangfoldig selskap som er stolte av å jobbe for et bredt spekter av kunder. Vi ønsker å bygge en kultur som respekterer og maksimerer engasjementet og innsatsen til alle våre ansatte, der vårt mål er å:

  • Sikre rettferdig og lik behandling av ansatte.
  • Integrere en global kultur for mangfold og inkludering.
  • Gi ansatte de beste mulighetene til å oppfylle potensialet sitt.
  • Respekter og beskytter menneskerettighetene til kunder og ansatte.

En global politikk for mangfold og inkludering styrer vår tilnærming, og regionale mangfoldsutvalg er opprettet i de fleste av våre viktigste driftsregioner.


Kjønnsbalanse

En balansert arbeidsstyrke er en strategisk prioritering for oss, og vi jobber derfor kontinuerlig med å utvikle kjønnsbalansen i teamene våre over hele verden.

Regionale initiativ er iverksatt for å gjenspeile lokale realiteter. Fremdriften av nøkkelindikatorer spores kvartalsvis.

Vårt medlemskap av 30% Club Canada indikerer vår støtte til at 30% av lederroller og styrverv skal besittes av kvinner innen 2022.

Globale medlemmer av Catalyst gir tilgang til verktøy, opplæring og andre tjenester som har til formål å fremme kvinner i ledelse.

Dra nytte av tjenestene til et av verdens ledende globale konsulentfirmaer med fokus på kjønnsbalanse.

Strategisk trening for ledere over hele verden skal fremme kjønnsbalanse på tvers av arbeidsgrupperinger og sektorer.

Les mer i vår bærekraftsrapport for 2017 her: Sustainability Report.


Vår styrke

Likestilling, en balansert arbeidsstyrke og fleksibilitet på arbeidsplassen er bare noen av de mange temaene vi jobber med. Utgangspunktet er likestillingstankegangen, som står som en sterk mangfoldighetsdiskurs i WSP.

Vi vender arbeidsplassen 180 grader

Mange fagpersoner mener det er på tide at arbeidsplassene våre oppdaterer den utdaterte 9–5-modellen for å appellere til det mangfoldige og moderne samfunnet vi nå lever i.

Les mer her

#engineeredHERway - Sabin Azeem

Fra ung alder ble Sabin oppfordret til å følge lidenskapene sine: ”Jeg var alltid nysgjerrig på utviklingen innen ingeniørfaget. Foreldrene mine var veldig støttende, og som et resultat havnet tre av døtrene deres i ingeniørbransjen! ”

Les Sabin's historie her

WSP er vert for arrangementet Diversity in Leadership

WSPs LGBT- og medarbeidernettverk arrangerte 10. mai 2019 seminaret "Diversity in Leadership", som hadde som formål å utforske hvordan personer i lederstillinger best mulig kan fremme mangfoldighet på arbeidsplassen.

Les mer om arrangementet her