Gjør sikkerhet personlig

Våre medarbeidere er selve livet og limet i organisasjonen. Derfor har vi etablert praksiser i vår kultur og daglige rutiner for å garantere et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Våre ledere fremmer en positiv sikkerhetskultur ved å styrke og samarbeide med alle våre ansatte, og utfordre status quo slik at vi reduserer risikoen i aktivitetene vi utfører.
Andy Shannon Global Head of Health & Safety

Vår tilnærming

“Å gjøre sikkerhet personlig” betyr at hver enkelt av oss er ansvarlige for å fremme en trygg og sunn arbeidsplass for oss selv og andre som er potensielt berørt av våre aktiviteter. Det betyr også at ledergruppen i hver av våre regioner må minimere risikoen og sikre at deres virksomhet og mennesker oppfyller våre helse- og sikkerhetskrav.

Vår globale helse- og sikkerhetspolitikk, våre forventninger til helse- og sikkerhetsstyring og vårt veikart for 2018-2020 lager rammeverket for vår ledelsesmetode for helse og sikkerhet, og støtter vår Zero Harm-visjon.

Null skader-visjonen

Vår Zero Harm-visjon er en forpliktelse som deles av alle virksomheter og ansatte til å vurdere og effektivt redusere risikoene fra våre aktiviteter ved å søke innovative løsninger, slik at vi kan komme oss trygt hjem hver dag. Gjennom å bruke våre Zero Harm-tiltak er vårt mål å sikre at våre aktiviteter resulterer i:

Null dødsulykker
Null permanente invalide skader
Null skader på publikum
Null langsiktige helseskader

Zero Harm-tiltak

Lede

Inspirere medarbeidere til å unngå skader.

Simplifying

Providing efficient systems and processes.

Nytenkning

Utfordre status quo i vårt arbeid.

Involvering

Oppfordre folk til å gjøre sikkerhet personlig.

Læring

Deling og tilpasning av vellykket praksis.

Sporing

Identifisering av forbedringer og suksesser.

Detaljert veikart for 2018-2020


Vår innsats

En av måtene vi forbedrer resultatene våre på er gjennom økt hendelsesrapportering. Vi har sett en økning på omtrent 20% i rapportering år for år i alle arrangementstyper siden 2015, og dette gjør det mulig for oss å bedre forstå farene og risikoen vi møter hver dag i vår virksomhet, og iverksette tiltak der det er nødvendig.

Global lost-time injuries (LTIs) and Near-Miss Reports

2015 - september 2018

WSPs hendelsesrapportering administreres gjennom vårt integrerte Safety Management System (iSMS). Dette sikrer at rapporteringen er nøyaktig og konsistent, og gjør det mulig for oss å måle fremgangen mot Zero Major Incidents. Enhver av våre 44 000 ansatte, så vel som entreprenører, samarbeidspartnere eller fagpersoner som er involvert i prosjektene våre, kan rapportere fra skrivebordet sitt ved å bruke det offentlige skjemaet, eller i felt med rapporteringsappen. iSMS er tilgjengelig for bruk på alle prosjekter.