Vi bidrar til en bærekraftig fremtid

I dag bistår vi offentlige og private kunder i alt fra små og enkle byggeprosjekter til store, komplekse infrastrukturprosjekter. Uavhengig av prosjektets størrelse er vi opptatt av å finne bærekraftige løsninger som møter fremtidens utfordringer.


Vi omfavner rollen for å fremme bærekraft og skape endring slik at vi kan ta ansvar for interessentene våre og gjøre utfordringer til muligheter.
Isabelle Adjahi Senior Vice President, IR & Communications

Vår tilnærming

Vi har utarbeidet en global bærekraftspolitikk global Sustainability Policy som vi forventer at alle ansatte følger i det daglige arbeidet. Bærekraft er en viktig del av WSPs DNA, og det skal våre kunder kunne merke i rådene vi gir dem på daglig basis. Det er også vår jobb å delta aktivt i lokalsamfunnene der vi er tilstede, slik at vi sammen med kundene våre kan sikre vårt nærmiljø i fremtiden. 

Våre mål


WSP ser kommersielle muligheter for nye markeder i lys av økende bærekraftig økonomisk vekst.

Vår design og rådgivning er klar for fremtiden, noe som vil gjøre det mulig for våre kunder å redusere miljøpåvirkningen i sine handlinger.

Vi håndterer våre egne miljømessige og sosiale påvirkninger, slik at vi kan forbedre det positive og samtidig redusere det negative.

Vi deltar aktivt i lokalsamfunnene vi opererer i.

Future Ready

Morgendagens samfunn vil på mange måter være annerledes enn den verden vi lever i i dag. Future Ready er et globalt WSP-program som tar sikte på å utforske fremtidige trender og trender fra hele verden.

Vi deler denne kunnskapen internt i organisasjonen, og er dermed rustet til å hjelpe kundene våre med å levere morgendagens prosjekter designet for å møte fremtidens utfordringer, samtidig som vi imøtekommer dagens behov.

Learn more
Future Ready er et initiativ i verdensklasse som skiller WSP fra konkurrenter og setter selskapet vårt i sentrum for å skape en robust og fremtidssikker verden.
Alexandre L’Heureux President and CEO

Annerkjennelse

— 7th position, 2018 Corporate Knights Best 50 Corporate Citizens in Canada

— A- for response to 2017 CDP Climate Change questionnaire

— AA rating from MSCI ESG Research Inc.

— Sir Peter Parker Award for corporate leadership, London's Sustainable City Awards (Future Ready)

— BusinessGreen's 2018 Leader of the Year: David Symons, Director of Sustainability, UK (Future Ready)

— #Clean50 honouree (Canada) 2019 Emerging Leader: Naeem Farooqi, Advisory ServicesRapportering

Se våre sustainability reports:

2017 Report
2016 Report
2015 Report
2014 Report

Bærekraftige utviklingsmål

FN vedtok 17 utviklingsmål (SDG) i 2015 som en del av en ny agenda for bærekraftig utvikling. WSP evaluerer hvordan vi kan bidra til positive effekter på tvers av de 17 målene.

Se noen eksempler i bærekraftsrapporten "sustainability report" 

FNs viktigste utviklingsmål basert på WSPs tjenester

GRØNN ENERGI

Fremme tilgang til billig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme bærekraftig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst samt anstendige arbeidsplasser og sysselsetting for alle.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge fleksibel infrastruktur, fremme bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi skaper inkluderende, motstandsdyktige og trygge byer og lokalsamfunn.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Fremme bærekraftig forbruk og produksjon.

 
Fremme bærekraftig forbruk og produksjon.

Klimahandling

Handle raskt for å bekjempe klimaendringer og dens virkninger.

Livet på land

Beskytte, gjenopprette og opprettholde bærekraftig bruk av økosystemer og skoger, bekjempe ørkenspredning, stoppe jordforringelse og tap av biologisk mangfold.

Den største fordelen vi kan gi innen bærekraft er gjennom tjenestene og prosjektene vi tilbyr, som kontinuerlig forbedres av tilbakemeldinger fra kunder. Vi er stolte av prosjektene og rådene vi gir over hele verden, så vel som vår støtte til organisasjoner i alle størrelser som forbereder oss på fremtiden.


Nyheter og innsikt

WSPs globale byindeks: En fortelling om våre byer

WSP har utviklet en byindeks som rangerer en rekke globale metropoler og deres innsats for å møte morgendagens globale utfordringer.

Read more

Elektriske ideer for å bekjempe luftforurensning i London

Ny statistikk fra den lokale myndigheten, Greater London Authority, anslår at 4.300 dødsfall oppstår som følge av luftforurensning i London hvert år.

Les mer

Vi skaper effektive fasiliteter

Mer enn noen gang utfordrer helsevesenet seg selv for å redusere kostnader og øke driftseffektiviteten, spesielt innen energi, arbeidskraft og ressurser.

Les mer