Kan vi bidra til å utvikle gode samfunn i en verden vi ikke kontrollerer?

00:00 - 00:00
Hva vi står for

Vi verdsetter hverandre og omdømmet vårt

Vi gjør det vi kan for å tiltrekke, utvikle, engasjere og beholde de beste fagfolkene i vår bransje. Vi handler med moralsk og intellektuell integritet i møte med kundene våre, og vet at våre handlinger påvirker selskapets omdømme. Vi holder det vi lover, behandler alle med respekt, støtter våre kolleger og omfavner mangfold. Vi bryr oss om enkeltpersoner og deres fremgang, og legger tilrette for at alle medarbeidere får mulighet til å utvikle seg faglig og personlig. Vi løfter frem våre yngre medarbeidere fordi vi tror at nye perspektiver gir gode ideer og ny energi.

Vi handler lokalt og tenker internasjonalt

Vi tilpasser oss kundene våre og de lokale markedene vi opererer i. Vår fleksibilitet og tilgang på verdensomspennende kompetanse gjør at vi kan tilby skreddersydde løsninger og hjelpe kundene våre med å gjennomføre de mest komplekse prosjekter. Vår enkle struktur og forretningsmodell gjør oss i stand til kontinuerlig å utvide vårt tjenestetilbud og vår geografiske rekkevidde.

Vi er fremtidsrettede og utfordrer det etablerte.

Vi er problemløsere som utvikler, forbedrer, moderniserer og utmerker oss. Vi stiller spørsmål, ser på komplekse problemstillinger fra forskjellige vinkler, følger med på utvikling og trender, og finner løsninger som kan bryte paradigmer. Vi omfavner endringer og er kompromissløst opptatt av å yte vårt aller beste, fordi våre løsninger er med på å forme morgendagens samfunn. 

Vi dyrker samhandling i alt vi gjør

Kollegafellesskapet preger arbeidsplassen vår. Vi skaper et stimulerende arbeidsmiljø ved å legge til rette for samarbeid og læring. Når vi jobber sammen tilfører vi kunnskap, kompetanse og kapasitet som gir merverdi for den enkelte og for prosjektet. Samhandling på tvers av landegrenser skaper fleksibilitet og unike internasjonale nettverk, som gjør at vi kan trekke på hverandres erfaringer og kompetanse i møte med komplekse utfordringer. 

Vi har tillit til våre kolleger og tar alltid ansvar for våre handlinger

Gjennom tillitsbasert ledelse gir vi medarbeiderne våre ansvar og handlingsrom. Profesjonalitet preger alle våre leveranser, og vi arbeider etter en høy etisk standard. Vi har tillit til den enkelte medarbeider, samtidig som vi vet at alle våre handlinger kollektivt påvirker selskapets utvikling. 

Les WSPs "brand manifesto" Future Questions
Can we help societies thrive
in a world we do not control?

Can we anticipate the unforeseeable, 
perceive the unexplainable,
and plan something unbelievable?

Can we design the unthinkable?

Can we think international
and still act local?

Nurture sustainable societies,
connect communities,
and seize opportunities?

Can we trace horizons,
hold true to our ambitions,
and hold ourselves accountable?

Can we design a place, where our friends,
families and neighbours, can thrive?

What if we can?
WSP
Les WSPs "Brand Manifesto" Future Questions