Ledernes oppgave er å gjøre medarbeiderne gode. I det ligger å sette mål, opprettholde en god kultur og legge til rette for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse og kunnskap.

IMG Mickey-Johansson 563

administrerende direktør (CEO)

Mickey Johansson

Les mer
Mickey Johansson tiltrådte som administrerende direktør i august 2020. Han har vært ansatt i WSP i mer enn 20 år i ulike roller. Han har vært viseadministrerende direktør i WSP Sverige siden 2008, og han ledet WSP Sverige sin prosjektledelsesvirksomhet i perioden 2000-2018. 
Jan Otto Trulsen

Økonomi- og finansdirektør (CFO)

Jan Otto Trulsen

Les mer

Jan Otto Trulsen tiltrådte som økonomi- og finansdirektør (CFO) i WSP i september 2019. Jan Otto har lang erfaring fra ledelse og økonomisk styring i rådgivningsvirksomheter, og har blant annet være CFO i KPMG og McCann. Jan Otto er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Direktør prosjektledelse

Nils Olav Berge

Les mer

Nils Olav Berge tiltrådte som fungerende direktør for Prosjektledelse 7. oktober 2020.  Nils Olav har vært i WSP siden 2005, 
og han har i alle år kombinert prosjektarbeid med administrasjon og ledelse, de siste årene i rollen som divisjonsleder. 
Nils Olav har bred prosjektledererfaring, først og fremst innenfor tidligfase – by-/tettstedsutvikling og eiendomsutvikling, 
og han har de siste årene hatt ansvar for en rekke større utviklings- og utbyggingsprosjekter, både for private og offentlige byggherrer.

Nils Olav er jordskiftekandidat fra Ås (NMBU).   

 

Hkon Dragsund

direktør, bygg

Håkon Dragsund

Les mer

Håkon Dragsund startet i WSP i 2018, og kom fra en stilling som regionleder i ÅF. Han har tidligere vært administrerende direktør for Atkins i Norge og har også fartstid fra blant annet Terramar, Norconsult og KPMG. Håkon er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra NHH.

DAg Otto Winnss

Direktør teknikk og fungerende direktør arkitektur

Dag Otto Winnæss

Les mer

Dag Otto Winnæss er direktør for forretningsområdet Teknikk og fungerende direktør for forretningsområdet Arkitektur.

IMG Vivi Kristensen 563

HR direktør

Vivi Kristensen

Les mer

Vivi Kristensen her HR-direktør i WSP Norge. Kristensen har 25 års erfaring innen HR og har tidligere holdt flere direktør og lederroller innenfor HR i en rekke virksomheter. Hun har en en cand.mag-grad inne HR, ledelse og jus. 

Ingvild Dahle Kvamstad

kommunikasjonssjef

Ingvild Dahle Kvamstad

Les mer

Ingvild Dahle Kvamstad ble en del av WSP i 2015. Hun har bred kommunikasjonsfaglig erfaring fra en årrekke i Kirkens Nødhjelp. Ingvild har en mastergrad i strategisk kommunikasjon og PR fra London Metropolitan University. 

Elin Bratlie

Rådgiver, strategi og utvikling

Elin Bratlie

Les mer

Elin Bratlie begynte i WSP i april 2019. Hun har en kommersiell bakgrunn og erfaring fra både olje&gass og rådgiverbransjen i roller relatert til salg/marked, kommunikasjon, ledelse og strategisk utvikling. 


Global ledelse

WSPs hovedkontor ligger i Montreal, Canada.

WSPs globale ledelse