Ledernes oppgave er å gjøre medarbeiderne gode. I det ligger å sette mål, opprettholde en god kultur og legge til rette for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse og kunnskap.

 


Hilde Nordskogen 563x563

administrerende direktør (CEO)

Hilde Nordskogen

Les mer

Hilde Nordskogen tiltrådte som administrerende direktør i WSP Norge AS i november 2018. Hun kommer fra stillingen direktør for samferdsel og byutvikling i Rambøll Norge, hvor hun også har vært direktør for region øst. Hilde har ti års erfaring som byggherredirektør i Statsbygg, og har også vært avdelingsdirektør i samferdselsetaten i Oslo kommune. I tillegg har hun erfaring fra Vegdirektoratet og åtte års anleggserfaring fra Statens vegvesen. Hilde er utdannet ingeniørgeolog fra NTH.

Wenche Verpe 563x563

Fungerende økonomi- og finansdirektør (CFO)

Wenche Verpe

Les mer

Wenche Verpe er fungerende økonomi- og finansdirektør (CFO) i WSP Norge. 

Mari Barstad 530x530

direktør, prosjektledelse

Mari Barstad

Les mer

Mari Barstad tiltrådte som direktør for prosjektledelse i WSP Norge 1. november 2018, og har vært regiondirektør i øst siden 1. juni 2018. Hun ble først ansatt i WSP Norge tilbake i 2014, dengang som avdelingsleder for infrastruktur og samferdsel, region øst. Mari har også et nasjonalt bransjeansvar for infrastruktur og samferdsel i WSP Norge.  Mari er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1987, avdeling bygg- og anleggsteknikk. Hun har bred erfaring fra samferdselsprosjekter og har vært i prosjektledelsen for flere større utbyggingsprosjekter for Statens vegvesen. 

Hkon Dragsund563x563

direktør, bygg

Håkon Dragsund

Les mer

Håkon Dragsund startet i WSP i 2018, og kom fra en stilling som regionleder i ÅF. Han har tidligere vært administrerende direktør for Atkins i Norge og har også fartstid fra blant annet Terramar, Norconsult og KPMG. Håkon er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra NHH.

LarsLoekke 563x563

direktør, teknikk

Lars Løkke

Les mer

Lars Løkke er direktør for forretningsområdet teknikk i WSP. Han har vært med å bygge opp det tverrfaglige rådgiverselskapet UnionConsult Gruppen AS, som ble kjøpt opp av WSP i 2018.

Eirik Lkke 563x563

direktør, arkitektur og forretningsutvikler

Eirik Løkke

Les mer

Eirik Løkke er daglig leder i RiK Arkitektur, WSP sitt arkitekturmiljø i Norge. Eirik har en mastergrad i energi og miljø samt en 3-årig økonomiutdannelse, og bred erfaring innen tverrfaglig prosjektledelse i større byggesaker. Tidligere har Eirik innehatt flere verv som styreleder og styremedlem i UnionConsult Gruppen AS, som ble en del av WSP i 2018.  

Mari Dobbe 530x530

HR-leder

Mari Ketilsson Dobbe

Les mer

Mari Ketilsson Dobbe har vært i WSP siden 2016. Hun har en siv.ing-utdannelse fra NTNU og en Master of Management innen HR fra BI. Hun har tidligere hatt tilsvarende stilling i andre konsulentselskap i bygg- og anleggsbransjen.

kommunikasjonssjef

Ingvild Dahle Kvamstad

Les mer

Ingvild Dahle Kvamstad ble en del av WSP i 2015. Hun har bred kommunikasjonsfaglig erfaring fra en årrekke i Kirkens Nødhjelp. Ingvild har en mastergrad i strategisk kommunikasjon og PR fra London Metropolitan University. 


Global ledelse

WSPs hovedkontor ligger i Montreal, Canada.

WSPs globale ledelse