Ledernes oppgave er å gjøre medarbeiderne gode. I det ligger å sette mål, opprettholde en god kultur og legge til rette for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse og kunnskap.

 


Hilde Nordskogen 563x563

administrerende direktør (CEO)

Hilde Nordskogen

Les mer

Hilde Nordskogen tiltrådte som administrerende direktør i WSP Norge AS i november 2018. Hun kommer fra stillingen direktør for samferdsel og byutvikling i Rambøll Norge, hvor hun også har vært direktør for region øst. Hilde har ti års erfaring som byggherredirektør i Statsbygg, og har også vært avdelingsdirektør i samferdselsetaten i Oslo kommune. I tillegg har hun erfaring fra Vegdirektoratet og åtte års anleggserfaring fra Statens vegvesen. Hilde er utdannet ingeniørgeolog fra NTH.

Lars Berner 530x530

økonomi- og finansdirektør (CFO)

Lars Berner

Les mer

Lars Berner er CFO for WSP Norge. Han kom til WSP i 2013 og etter å ha vært CFO i SAS Institute AS i 5 år. Lars har lang erfaring fra økonomi og revisjon hvorav 12 år i revisjonsselskapet KPMG. Lars har erfaring med økonomi og operativ drift i konsulentselskaper, og er utdannet statsautorisert revisor fra NHH.

hkon dragsund 563x563

Direktør og fungerende avdelingsleder nybygg, WSP Engineering

Håkon Dragsund

Les mer

Håkon Dragsund startet i WSP i 2018, og kom fra en stilling som regionleder i ÅF. Han har tidligere vært administrerende direktør for Atkins i Norge og har også fartstid fra blant annet Terramar, Norconsult og KPMG. Håkon er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra NHH.

Mari Barstad 530x530

direktør og regiondirektør øst, WSP prosjektledelse

Mari Barstad

Les mer

Mari Barstad tiltrådte som direktør for prosjektledelse i WSP Norge 1. november 2018, og har vært regiondirektør i øst siden 1. juni 2018. Hun ble først ansatt i WSP Norge tilbake i 2014, dengang som avdelingsleder for infrastruktur og samferdsel, region øst. Mari har også et nasjonalt bransjeansvar for infrastruktur og samferdsel i WSP Norge.  Mari er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1987, avdeling bygg- og anleggsteknikk. Hun har bred erfaring fra samferdselsprosjekter og har vært i prosjektledelsen for flere større utbyggingsprosjekter for Statens vegvesen. 

Jan Lkke 563x563

administrerende direktør, UnionConsult Gruppen AS

Jan Løkke

Les mer

Jan Løkke er administrerende direktør i UnionConsult Gruppen AS, som ble kjøpt opp av WSP i 2018.

Mari Dobbe 530x530

HR-leder, WSP Norge

Mari Ketilsson Dobbe

Les mer

Mari Ketilsson Dobbe har vært i WSP siden 2016. Hun har en siv.ing-utdannelse fra NTNU og en Master of Management innen HR fra BI. Hun har tidligere hatt tilsvarende stilling i andre konsulentselskap i bygg- og anleggsbransjen.


Global ledelse

WSPs hovedkontor ligger i Montreal, Canada.

WSPs globale ledelse