Ledernes oppgave er å gjøre medarbeiderne gode. I det ligger å sette mål, opprettholde en god kultur og legge til rette for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse og kunnskap.

 


Hilde Nordskogen 563x563

administrerende direktør (CEO)

Hilde Nordskogen

Les mer

Hilde Nordskogen tiltrådte som administrerende direktør i WSP Norge AS i november 2018. Hun kommer fra stillingen direktør for samferdsel og byutvikling i Rambøll Norge, hvor hun også har vært direktør for region øst. Hilde har ti års erfaring som byggherredirektør i Statsbygg, og har også vært avdelingsdirektør i samferdselsetaten i Oslo kommune. I tillegg har hun erfaring fra Vegdirektoratet og åtte års anleggserfaring fra Statens vegvesen. Hilde er utdannet ingeniørgeolog fra NTH.

Lars Berner 530x530

økonomi- og finansdirektør (CFO)

Lars Berner

Les mer

Lars Berner er CFO for WSP Norge. Han kom til WSP i 2013 og etter å ha vært CFO i SAS Institute AS i 5 år. Lars har lang erfaring fra økonomi og revisjon hvorav 12 år i revisjonsselskapet KPMG. Lars har erfaring med økonomi og operativ drift i konsulentselskaper, og er utdannet statsautorisert revisor fra NHH.

hkon dragsund 563x563

administrerende direktør og fungerende avdelingsleder nybygg, WSP Engineering

Håkon Dragsund

Les mer

Håkon Dragsund startet i WSP i 2018, og kom fra en stilling som regionleder i ÅF. Han har tidligere vært administrerende direktør for Atkins i Norge og har også fartstid fra blant annet Terramar, Norconsult og KPMG. Håkon er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra NHH.

Mari Barstad 530x530

direktør og regiondirektør øst, WSP prosjektledelse

Mari Barstad

Les mer

Mari Barstad tiltrådte som direktør for prosjektledelse i WSP Norge 1. november 2018, og har vært regiondirektør i øst siden 1. juni 2018. Hun ble først ansatt i WSP Norge tilbake i 2014, dengang som avdelingsleder for infrastruktur og samferdsel, region øst. Mari har også et nasjonalt bransjeansvar for infrastruktur og samferdsel i WSP Norge.  Mari er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1987, avdeling bygg- og anleggsteknikk. Hun har bred erfaring fra samferdselsprosjekter og har vært i prosjektledelsen for flere større utbyggingsprosjekter for Statens vegvesen. 

Wenche Verpe 563x563

økonomi og finansdirektør (CFO), WSP Engineering

Wenche Verpe

Les mer

Wenche Verpe er CFO i WSP Engineering. Hun startet i WSP i 2017 og har ansvar for Økonomi, IT og Administrasjon. Wenche har lang erfaring innen økonomi og skatt fra Aker Solutions, og hun har også tidligere jobbet i KPMG, PWC og Skatteetaten.

 

Morten Kyhring 563x563

avdelingsleder Ålesund, WSP Engineering

Morten Kyhring

Les mer

Morten Kyhring er midlertidig leder av Ålesundkontoret fra 1. November. Morten er sivilingeniør og jobber med både brannteknikk og byggeteknikk. Han har vært ansatt i WSP siden 2015.

regiondirektør sør og bransjeansvarlig eiendom

Nils Olav Berge

Les mer

Nils Olav Berge har vært i WSP siden 2005. I WSP har Nils Olav kombinert prosjektarbeid med administrasjon og ledelse. Nå er han regiondirektør for region Sør. Han er også ansvarlig for bransje eiendom, som omfatter fagområder innenfor by- og tettstedsutvikling, prosjektutvikling og eiendomsutvikling. Nils Olav er jordskiftekandidat fra Ås, og har de siste årene hatt ansvaret for en rekke større utviklings- og utbyggingsprosjekter, både for private og offentlige byggherrer. 

rune breistein 563x563

regiondirektør vest

Rune Breistein

Les mer

Rune Breistein kom til WSP som avdelingsleder i 2016. Prosjektledelse har vært hans arbeidsfelt over mange år og han ser personlig involvering i prosjektene som viktig for å bygge opp kontoret i region vest. Han er utdannet jurist, ingeniør og håndverker med bred og variert erfaring fra ulike ståsteder i BA bransjen, deriblant som rådgiver, byggherre og entreprenør.

avdelingsleder Trondheim, WSP Engineering

Kim Rasen

Les mer

Kim Rasen startet som avdelingsleder i WSP i 2018. Han er sivilingeniør innen konstruksjonsteknikk og gikk ut fra NTNU i 2010. Kim har tidligere jobbet i Myklebust, Norconsult og AF Gruppen.

avdelingsleder region sør, WSP Engineering

Åsmund B. Strandgård

Les mer

Åsmund Strandgård er leder for WSP Engineering sine avdelinger på Revetal, Gol og i Fredrikstad. Han er utdannet sivilingeniør innen konstruksjonsteknikk fra NTNU og har over ti års erfaring innen byggeteknikk og prefabrikkerte konstruksjoner. Åsmund har tidligere jobbet som seniorkonstruktør i Nor Element og begynte i 2017 som Teamleder i WSP.

prf-Jasna-Erichsen

avdelingsleder marked, WSP Engineering

Jasna Erichsen

Les mer

Jasna Erichsen er avdelingsleder for marked i WSP Engineering. Hun har en grad i internasjonal markedsføring og ledelse og har vært i WSP Engineering siden 2015. Hun har tidligere jobbet som leder for marked i HR Prosjekt. 

Lars Edvard Bergdal 530x530

avdelingsleder ROT og leder spesialfag, WSP Engineering

Lars Edvard Bergdal

Les mer
Mari Dobbe 530x530

HR-leder, WSP Norge

Mari Ketilsson Dobbe

Les mer

Mari Ketilsson Dobbe har vært i WSP siden 2016. Hun har en siv.ing-utdannelse fra NTNU og en Master of Management innen HR fra BI. Hun har tidligere hatt tilsvarende stilling i andre konsulentselskap i bygg- og anleggsbransjen.

ge Alexandersen 530x530

regiondirektør nord og bransjeansvarlig bygg, WSP prosjektledelse

Åge Alexandersen

Les mer

Åge Alexandersen har vært regiondirektør i region Nord siden 2013, men er fortsatt aktiv som prosjektleder og prosjektrådgiver.  Åge er også bransjeansvarlig for bygg i Norge.  Åge er en erfaren prosjektleder som har drevet prosjektstyring siden 1993. Fra 2002 og fram til i dag har han ledet bygge- og anleggsprosjekter i Nord Norge på vegne av ulike prosjekteiere. Han er utdannet ingeniør og økonom, og har tidligere erfaring fra entreprenørbransjen. . De siste årene har han primært ledet prosesser knyttet til utvikling og oppstart av prosjekter og fungert som prosjektrådgiver for en rekke offentlige prosjekteiere. 

regiondirektør midt og bransjeansvarlig energi, WSP prosjektledelse

Are-Magne Kregnes

Les mer

Are-Magne er regiondirektør med ansvar for midt-norge og bransjeansvarlig for energi, samt sponsor for industri på vegne av Ledergruppen. Han startet i WSP Norge i august 2016 og har hatt en rekke lederoppgaver i bedrifter som Multiconsult, Siemens, Hafslund Infratek, Statkraft (Trondheim Energi), Spets Consulting Groupe, Schneider Electric. Are-Magne Kregnes har 35 års erfaring fra industri, bygg og anlegg, energi og olje og gass. Are-Magne har utdanning innen elektro og automasjon fra Narvik Ingeniørhøyskole og videre utdanning innen markedsføring og innovasjon fra NTNU. Are-Magne deltar i ulike nettverk for utvikling av norsk industri- og energipolitikk, og har vært leder for en innsatsgruppe for energieffektivisering i industrien - Energi21. Han er styreleder i Green Petreoleum Cluster (GPC) og har hatt ansvaret for å lede Subsea aktiviteten for Norwegian Centres of Expertise Instrumentation- NCEI. 

 


Global ledelse

WSPs hovedkontor ligger i Montreal, Canada.

WSPs globale ledelse