Ledernes oppgave er å gjøre medarbeiderne gode. I det ligger å sette mål, opprettholde en god kultur og legge til rette for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse og kunnskap.

 


Knut Jonny Johansen 530x530

administrerende direktør (CEO)

Knut Jonny Johansen

Les mer

Knut Jonny Johansen ble ansatt i WSP (Faveo) i 2010 som regiondirektør Øst. I 2013 ble han konsernsjef i Faveo. Da Faveo ble en del av WSP fra juli 2015, ble han administrerende direktør for den norske virksomheten. Han er sivilingeniør Bygg, påbygget med 2 avdelinger juridicum, og har lang fartstid fra alle sider av byggebransjen. Knut Jonny var i perioden 2000 – 2007 i ulike lederroller ved utbyggingen av St Olavs Hospital i Trondheim, og 2007-2010 administrerende direktør i Undervisningbygg KF i Oslo.

Lars Berner 530x530

økonomi- og finansdirektør (CFO)

Lars Berner

Les mer

Lars Berner er CFO for WSP Norge. Han kom til WSP i 2013 og etter å ha vært CFO i SAS Institute AS i 5 år. Lars har lang erfaring fra økonomi og revisjon hvorav 12 år i revisjonsselskapet KPMG. Lars har erfaring med økonomi og operativ drift i konsulentselskaper, og er utdannet statsautorisert revisor fra NHH.

hkon dragsund 563x563

administrerende direktør, WSP Engineering

Håkon Dragsund

Les mer

Håkon Dragsund startet i WSP i 2018, og kom fra en stilling som regionleder i ÅF. Han har tidligere vært administrerende direktør for Atkins i Norge og har også fartstid fra blant annet Terramar, Norconsult og KPMG. Håkon er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra NHH.

Wenche Verpe 563x563

økonomi og finansdirektør (CFO), WSP Engineering

Wenche Verpe

Les mer

Wenche Verpe er CFO i WSP Engineering. Hun startet i WSP i 2017 og har ansvar for Økonomi, IT og Administrasjon. Wenche har lang erfaring innen økonomi og skatt fra Aker Solutions, og hun har også tidligere jobbet i KPMG, PWC og Skatteetaten.

 

regiondirektør sør og bransjeansvarlig eiendom

Nils Olav Berge

Les mer

Nils Olav Berge har vært i WSP siden 2005. I WSP har Nils Olav kombinert prosjektarbeid med administrasjon og ledelse. Nå er han regiondirektør for region Sør. Han er også ansvarlig for bransje eiendom, som omfatter fagområder innenfor by- og tettstedsutvikling, prosjektutvikling og eiendomsutvikling. Nils Olav er jordskiftekandidat fra Ås, og har de siste årene hatt ansvaret for en rekke større utviklings- og utbyggingsprosjekter, både for private og offentlige byggherrer. 

rune breistein 563x563

regiondirektør vest

Rune Breistein

Les mer

Rune Breistein kom til WSP som avdelingsleder i 2016. Prosjektledelse har vært hans arbeidsfelt over mange år og han ser personlig involvering i prosjektene som viktig for å bygge opp kontoret i region vest. Han er utdannet jurist, ingeniør og håndverker med bred og variert erfaring fra ulike ståsteder i BA bransjen, deriblant som rådgiver, byggherre og entreprenør.

avdelingsleder Trondheim, WSP Engineering

Kim Rasen

Les mer

Kim Rasen startet som avdelingsleder i WSP i 2018. Han er sivilingeniør innen konstruksjonsteknikk og gikk ut fra NTNU i 2010. Kim har tidligere jobbet i Myklebust, Norconsult og AF Gruppen.

avdelingsleder region sør, WSP Engineering

Åsmund B. Strandgård

Les mer

Åsmund Strandgård er leder for WSP Engineering sine avdelinger på Revetal, Gol og i Fredrikstad. Han er utdannet sivilingeniør innen konstruksjonsteknikk fra NTNU og har over ti års erfaring innen byggeteknikk og prefabrikkerte konstruksjoner. Åsmund har tidligere jobbet som seniorkonstruktør i Nor Element og begynte i 2017 som Teamleder i WSP.

prf-HAvar-Brynildsrud

avdelingsleder Ålesund, WSP Engineering

Håvar Brynildsrud

Les mer

Håvar Brynildsrud er avdelingsleder for Ålesundkontoret til WSP Engineering. Han er utdannet ingeniør og har mastergrad fra BI master of management. Håvar har vært i firmaet (tidligere Siv. Ing Knut Finseth AS og Høyer Finseth AS) siden 1997 som konstruktør og prosjektleder. I 2007 etablerte han avdeling i Ålesund som siden har vokst til 13 medarbeidere.

prf-Ingunn-Saga

avdelingsleder spesialfag, WSP Engineering

Ingunn Saga

Les mer

Ingunn Saga er avdelingsleder for spesialfag i WSP Engineering. Hun startet som miljørådgiver i 2012 og jobber da som rådgiver innen biologiske bygningsskader. Ingunn har tidligere jobbet i Mycoteam som avdelingsleder for inneklima. Siden 2016 har Ingunn vært miljøansvarlig i firmaet og sittet i ledergruppen i WSP Engineering.

prf-Jasna-Erichsen

avdelingsleder marked, WSP Engineering

Jasna Erichsen

Les mer

Jasna Erichsen er avdelingsleder for marked i WSP Engineering. Hun har en grad i internasjonal markedsføring og ledelse og har vært i WSP Engineering siden 2015. Hun har tidligere jobbet som leder for marked i HR Prosjekt. 

prf-Kjetil-O-Husemoen

avdelingsleder nybygg, WSP Engineering

Kjetil Olsen Husemoen

Les mer

Kjetil Olsen Husemoen er avdelingsleder for Nybygg. Han er utdannet ingeniør og har vært ansatt i WSP Engineering (tidligere A. L. Høyer og Høyer Finseth AS) siden 2006. Fra 2012 var Kjetil HR ansvarlig i selskapet inntil han overtok som avdelingsleder for RIB Oslo i 2014 og siden avdelingsleder Nybygg i 2017.

Lars Edvard Bergdal 530x530

avdelingsleder ROT, WSP Engineering

Lars Edvard Bergdal

Les mer
Mari Dobbe 530x530

HR- og personalleder, WSP prosjektledelse

Mari Ketilsson Dobbe

Les mer

Mari Ketilsson Dobbe har vært i WSP siden 2016. Hun har en siv.ing-utdannelse fra NTNU og en Master of Management innen HR fra BI. Hun har tidligere hatt tilsvarende stilling i andre konsulentselskap i bygg- og anleggsbransjen.

ge Alexandersen 530x530

regiondirektør nord og bransjeansvarlig bygg, WSP prosjektledelse

Åge Alexandersen

Les mer

Åge Alexandersen har vært regiondirektør i region Nord siden 2013, men er fortsatt aktiv som prosjektleder og prosjektrådgiver.  Åge er også bransjeansvarlig for bygg i Norge.  Åge er en erfaren prosjektleder som har drevet prosjektstyring siden 1993. Fra 2002 og fram til i dag har han ledet bygge- og anleggsprosjekter i Nord Norge på vegne av ulike prosjekteiere. Han er utdannet ingeniør og økonom, og har tidligere erfaring fra entreprenørbransjen. . De siste årene har han primært ledet prosesser knyttet til utvikling og oppstart av prosjekter og fungert som prosjektrådgiver for en rekke offentlige prosjekteiere. 

regiondirektør midt og bransjeansvarlig energi, WSP prosjektledelse

Are-Magne Kregnes

Les mer

Are-Magne er regiondirektør med ansvar for midt-norge og bransjeansvarlig for energi, samt sponsor for industri på vegne av Ledergruppen. Han startet i WSP Norge i august 2016 og har hatt en rekke lederoppgaver i bedrifter som Multiconsult, Siemens, Hafslund Infratek, Statkraft (Trondheim Energi), Spets Consulting Groupe, Schneider Electric. Are-Magne Kregnes har 35 års erfaring fra industri, bygg og anlegg, energi og olje og gass. Are-Magne har utdanning innen elektro og automasjon fra Narvik Ingeniørhøyskole og videre utdanning innen markedsføring og innovasjon fra NTNU. Are-Magne deltar i ulike nettverk for utvikling av norsk industri- og energipolitikk, og har vært leder for en innsatsgruppe for energieffektivisering i industrien - Energi21. Han er styreleder i Green Petreoleum Cluster (GPC) og har hatt ansvaret for å lede Subsea aktiviteten for Norwegian Centres of Expertise Instrumentation- NCEI. 

 

Mari Barstad 530x530

regiondirektør øst og bransjeansvarlig infrastruktur og samferdsel, WSP prosjektledelse

Mari Barstad

Les mer

Mari Barstad kom til WSP mars 2014 som avdelingsleder for infrastruktur og samferdsel i region øst. Hun har også et nasjonalt bransjeansvar for infrastruktur og samferdsel i WSP Norge. Infrastruktur og samferdsel omfatter alle fagområder innenfor vei, bane, kommunalteknikk og konstruksjoner.  Mari er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1987 avdeling bygg- og anleggsteknikk. Hun har bred erfaring fra samferdselsprosjekter og har vært i prosjektledelsen for flere større utbyggingsprosjekter for Statens vegvesen. 


Global ledelse

WSPs hovedkontor ligger i Montreal, Canada.

WSPs globale ledelse