Ledernes oppgave er å gjøre medarbeiderne gode. I det ligger å sette mål, opprettholde en god kultur og legge til rette for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse og kunnskap.

HildeNordskogenjg

administrerende direktør (CEO)

Hilde Nordskogen

Les mer

Hilde Nordskogen tiltrådte som administrerende direktør i WSP Norge AS i november 2018. Hun kommer fra stillingen direktør for samferdsel og byutvikling i Rambøll Norge, hvor hun også har vært direktør for region øst. Hilde har ti års erfaring som byggherredirektør i Statsbygg, og har også vært avdelingsdirektør i samferdselsetaten i Oslo kommune. I tillegg har hun erfaring fra Vegdirektoratet og åtte års anleggserfaring fra Statens vegvesen. Hilde er utdannet ingeniørgeolog fra NTH.

Jan Otto Trulsen

Økonomi- og finansdirektør (CFO)

Jan Otto Trulsen

Les mer

Jan Otto Trulsen tiltrådte som økonomi- og finansdirektør (CFO) i WSP i september 2019. Jan Otto har lang erfaring fra ledelse og økonomisk styring i rådgivningsvirksomheter, og har blant annet være CFO i KPMG og McCann. Jan Otto er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Mari Barstad

direktør, prosjektledelse

Mari Barstad

Les mer

Mari Barstad tiltrådte som direktør for prosjektledelse i WSP Norge 1. november 2018, og har vært regiondirektør i øst siden 1. juni 2018. Hun ble først ansatt i WSP Norge tilbake i 2014, dengang som avdelingsleder for infrastruktur og samferdsel, region øst. Mari har også et nasjonalt bransjeansvar for infrastruktur og samferdsel i WSP Norge.  Mari er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1987, avdeling bygg- og anleggsteknikk. Hun har bred erfaring fra samferdselsprosjekter og har vært i prosjektledelsen for flere større utbyggingsprosjekter for Statens vegvesen. 

Hkon Dragsund

direktør, bygg

Håkon Dragsund

Les mer

Håkon Dragsund startet i WSP i 2018, og kom fra en stilling som regionleder i ÅF. Han har tidligere vært administrerende direktør for Atkins i Norge og har også fartstid fra blant annet Terramar, Norconsult og KPMG. Håkon er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra NHH.

DAg Otto Winnss

Fungerende direktør, teknikk

Dag Otto Winnæss

Les mer

Dag Otto Winnæss er fungerende direktør for forretningsområdet Teknikk.

Eirik Lkke

direktør, arkitektur og forretningsutvikler

Eirik Løkke

Les mer

Eirik Løkke er daglig leder i RiK Arkitektur, WSP sitt arkitekturmiljø i Norge. Eirik har en mastergrad i energi og miljø samt en 3-årig økonomiutdannelse, og bred erfaring innen tverrfaglig prosjektledelse i større byggesaker. Tidligere har Eirik innehatt flere verv som styreleder og styremedlem i UnionConsult Gruppen AS, som ble en del av WSP i 2018.  

Mari Dobbejpeg

HR-leder

Mari Ketilsson Dobbe

Les mer

Mari Ketilsson Dobbe har vært i WSP siden 2016. Hun har en siv.ing-utdannelse fra NTNU og en Master of Management innen HR fra BI. Hun har tidligere hatt tilsvarende stilling i andre konsulentselskap i bygg- og anleggsbransjen.

Ingvild Dahle Kvamstad

kommunikasjonssjef

Ingvild Dahle Kvamstad

Les mer

Ingvild Dahle Kvamstad ble en del av WSP i 2015. Hun har bred kommunikasjonsfaglig erfaring fra en årrekke i Kirkens Nødhjelp. Ingvild har en mastergrad i strategisk kommunikasjon og PR fra London Metropolitan University. 

Elin Bratlie

Rådgiver, strategi og utvikling

Elin Bratlie

Les mer

Elin Bratlie begynte i WSP i april 2019. Hun har en kommersiell bakgrunn og erfaring fra både olje&gass og rådgiverbransjen i roller relatert til salg/marked, kommunikasjon, ledelse og strategisk utvikling. 


Global ledelse

WSPs hovedkontor ligger i Montreal, Canada.

WSPs globale ledelse