Vår historie

Fra vår spede begynnelse for 130 år siden til vår store internasjonale tilstedeværelse i dag, har vi hatt kontinuerlig vekst i antall ansatte og tjenestespekter. Hvert steg i utviklingen har gjort oss bedre rustet til å forme det samfunnet vi er en del av.

bg2
bg2
Alltid være førstevalg for kunder, samarbeidspartnere og ansatte.
WSP 2015-2018 Visjon for den strategiske planen
bg2
bg2

Viktige årstall i vår historie

2017

Selskapet forenes under navnet WSP i hele verden og får en nytt visuelt uttrykk og identitet

2017

WSP kjøper opp Poch i Chile

2017

WSP kjøper opp OPUS i New Zealand

2017

WSP kjøper opp Consol, og stedfester WSP som merkevare i Chile, Peru og Colombia

2017

WSP kjøper opp YRG

2017

WSP kjøper opp Willoughby

2018

WSP Norge kjøper opp UnionConsult

2016

WSP KJØPER OPP MOUCHEL CONSULTING OG HØYER FINSETH

2016

WSP kjøper opp CRC i USA

2016

ALEXANDRE L'HEUREUX BLIR UTNEVNT PRESIDENT AND CEO

2015

WSP kjøper opp det ledende nordiske prosjektledermiljøet Faveo Group, og styrker selskapets posisjon i Sverige og Norge.

2015

WSP KJØPER OPP MMM GROUP

2014

WSP KJØPER OPP PARSONS BRINCKERHOFF

2014

WSP kjøper opp Focus i Canada

2014

WSP kjøper opp CCRD i USA

2014

GENIVAR AND WSP REORGANISERER SEG SOM WSP GLOBAL INC., OG ANVENDER WSP SOM MERKEVARE

2012

GENIVAR KJØPER OPP WSP

2011

IVV blir kjøpt opp av Parson Brinckerhoff

2006

WSP kjøper opp Chas H. Sells i USA

2006

GENIVAR BLIR LISTET PÅ TORONTOBØRSEN SOM ET INNTEKTSFOND

2000

WSP kjøper opp Flack Kurtz i USA

2000

WSP etablerer seg i Asia

2000

WSP kjøper opp Cantor Seinuk

1993

TRE FIRMAER FRA MONTREAL BLIR KJØPT OPP AV GROUPE-CONSEIL SOLIVAR INC. OG SELSKAPETS NAVN BLIR GENIVAR

1987

G.B.G.M. LTD OG LES CONSULTANTS DUPUIS, CÔTÉ INC.SLÅS SAMMEN OG BLIR GROUPE-CONSEIL SOLIVAR INC., LOKALISERT I QUEBEC

1980

IVV GMBH starter opp sin virksomhet

1969

WILLIAMS SALE PARTNERSHIP LIMITED BLIR ETABLERT I SURREY, ENGLAND

1969

Flack Kurtz starter opp sin virksomhet

1953

Cantor Seinuk starter opp sin virksomhet

1925

Chas H. Sells starter opp sin virksomhet

1885

PARSONS BRINCKERHOFF BLIR GRUNNLAGT I NEW YORK CITY, USA