Fra vår spede begynnelse for 130 år siden til vår store internasjonale tilstedeværelse i dag, har vi hatt kontinuerlig vekst i antall ansatte og tjenestespekter. Hvert steg i utviklingen har gjort oss bedre rustet til å forme det samfunnet vi er en del av.  


WSP i dag

WSP er et internasjonalt anerkjent rådgiverselskap med over 42 000 ansatte.

I 2016 tok vi imot 2500 eksperter gjennom 8 ulike oppkjøp. Dette styrket vår eksisterende kompetanse i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og Oseania, og etablerte oss i tre nye land: Chile, Peru og Mexico. Det største oppkjøpet var Mouchel Consulting, et konsulentfirma med ca. 2000 ansatte, lokalisert i Storibritannia, Irland og Midtøsten.

Alexandre L'Heureux gikk i 2016 fra rollen som global  finansdirektør (CFO) over til rollen som president og administrerende direktør (CEO). Under hans ledelse tok vi den viktige beslutningen om å forene alle våre forskjellige firmaer under en samlet merkevare og ett navn: WSP.

Alltid være førstevalg for kunder, samarbeidspartnere og ansatte.
WSP 2015-2018 Visjon for den strategiske planen

WSP Norge AS

Noen av røttene i selskapet går helt tilbake til Hallvard Løken Byggeadministrasjon AS (HLB) i Oslo. HLB var i sin tid Norges eldste byggelederfirma og ble dannet i 1954. Da Løken i 1954 etablerte sitt firma, var dette noe helt nytt i byggebransjen. Det fantes nok enkelte ingeniører og arkitekter som hadde påtatt seg byggelederoppdrag, men ingen hadde etablert et firma med dette som spesiale. Her fantes åpenbart et latent behov. HLBs oppdragsmengder økte nokså raskt, og i årene som fulgte var det flere som etablerte firmaer etter Løkens mønster.

En viktig hendelse skjedde i Trondheim i august 1997. Da ble Prosjekt- og Teknologiledelse AS (PTL) dannet med Sven Erik Nørholm som administrerende direktør. Nørholm hadde klare oppfatninger rundt faget prosjektledelse og satte seg store mål for firmaet. Rundt 8 – 9 måneder etter dannelsen hadde PTL kjøpt HLB i Oslo. 

Hovedkontoret ble liggende i Trondheim. Det nye selskapet fikk navnet PTL Løken, noe det ble hetende i 3 år. Fra april 2001 bare PTL. Det fusjonerte selskapet fikk en rask vekst og ble et av de ledende i landet på sitt felt. Allerede måneden etter sammenslåingen i 1998 fikk PTL to store oppdrag på prosjektadministrativ bistand. Trondheimsavdelingen fikk kontrakt på det som da ble kalt RIT 2000, senere kjent som St. Olav hospital. Osloavdelingen med Telenor Fornebuprosjektet. Telenorkontrakten var gigantisk og på det tidspunkt den største som noen gang var inngått i fastlands-Norge.

I 2004 ble Kristiansandsfirmaet TET AS kjøpt opp. Det samme skjedde med Byggpro AS i Tromsø i 2007. PTL I Kristiansand fikk også en meget god start med oppdraget «Kilden teater- og konserthus». For Tromsøkontoret har oppdragsmengdene i nordområdene hatt en sterk utvikling de siste årene.

Høsten 2009 inngikk PTL og svenske Swepro Management AB (Swepro) avtale om å etablere et felles (norsk) holdingselskap med konsernledelse i Stockholm. Navnet ble PTL Swepro AS. Med dette ble selskapet en av Nordens ledende leverandører av profesjonell prosjektledelse innenfor bygg- og anlegg, energi og virksomhetsutvikling. Etter en navnekonkurranse i 2010 ble det nye konsernet hetende Faveo. I 2013 ble hovedkontoret i Norge flyttet fra Trondheim til Oslo. I perioden 2010 – 2015 ble det også etablert kontorer i Sarpsborg, Tønsberg, Bergen, Stavanger, Notodden og Bodø.

 

WSP Engineering AS

I januar 2012, fusjonerte A.L. Høyer AS og Finseth Rådgivende Ingeniører AS og skapte Høyer Finseth AS.  Begge selskaper tok med seg lange og stolte tradisjoner innen byggeteknikk. I desember 2016 ble Høyer Finseth en del av WSP- merkevaren og byttet derfor navn til WSP Engineering i mai 2017.

 

UnionConsult

UnionConsults historie startet tilbake på 40-og 50-tallet, da herrene Sjetne, Hegge, Haukås, Frederiksen, Melby, Haugerud, Riseng og Kiehl etablerte sine respektive kontorer innen VVS og klimateknikk, konstruksjonsteknikk og arkitektur. Dette dannet grunnlaget for det vi i dag kjenner som UnionConsult. UnionConsult har over flere år utviklet seg fra å være flere små rådgivermiljøer til å bli et av landets ledende rådgivermiljøer. I mars 2018 ble UnionConsult en del av WSP. Les mer om UnionConsult her.

 

 
Mer om vår historie i resten av verden

Viktige årstall i vår historie

2018

WSP Norge kjøper opp UnionConsult

2017

WSP kjøper opp Willoughby

2017

WSP kjøper opp YRG

2017

WSP kjøper opp OPUS i New Zealand

2017

WSP kjøper opp Consol, og stedfester WSP som merkevare i Chile, Peru og Colombia

2017

WSP kjøper opp Poch i Chile

2017

Selskapet forenes under navnet WSP i hele verden og får en nytt visuelt uttrykk og identitet

2016

WSP kjøper opp CRC i USA

2016

ALEXANDRE L'HEUREUX BLIR UTNEVNT PRESIDENT AND CEO

2016

WSP KJØPER OPP MOUCHEL CONSULTING OG HØYER FINSETH

2015

WSP KJØPER OPP MMM GROUP

2015

WSP kjøper opp det ledende nordiske prosjektledermiljøet Faveo Group, og styrker selskapets posisjon i Sverige og Norge.

2014

WSP kjøper opp Focus i Canada

2014

WSP KJØPER OPP PARSONS BRINCKERHOFF

2014

WSP kjøper opp CCRD i USA

2014

GENIVAR AND WSP REORGANISERER SEG SOM WSP GLOBAL INC., OG ANVENDER WSP SOM MERKEVARE

2012

GENIVAR KJØPER OPP WSP

2011

IVV blir kjøpt opp av Parson Brinckerhoff

2009

BALFOUR BEATTY KJØPER OPP PARSONS BRINCKERHOFF

2006

WSP kjøper opp Chas H. Sells i USA

2006

GENIVAR BLIR LISTET PÅ TORONTOBØRSEN SOM ET INNTEKTSFOND

2000

WSP etablerer seg i Asia

2000

WSP kjøper opp Cantor Seinuk

2000

WSP kjøper opp Flack Kurtz i USA

1993

TRE FIRMAER FRA MONTREAL BLIR KJØPT OPP AV GROUPE-CONSEIL SOLIVAR INC. OG SELSKAPETS NAVN BLIR GENIVAR

1987

G.B.G.M. LTD OG LES CONSULTANTS DUPUIS, CÔTÉ INC.SLÅS SAMMEN OG BLIR GROUPE-CONSEIL SOLIVAR INC., LOKALISERT I QUEBEC

1980

IVV GMBH starter opp sin virksomhet

1969

WILLIAMS SALE PARTNERSHIP LIMITED BLIR ETABLERT I SURREY, ENGLAND

1969

Flack Kurtz starter opp sin virksomhet

1953

Cantor Seinuk starter opp sin virksomhet

1925

Chas H. Sells starter opp sin virksomhet

1885

PARSONS BRINCKERHOFF BLIR GRUNNLAGT I NEW YORK CITY, USA