Vi handler med integritet

Vi streber etter å skape et omdømme som er basert på tillit, ærlighet, integritet og åpenhet i våre daglige aktiviteter med kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

bg2
Vårt arbeidsforhold er basert på tillit, og å sette de høyeste etiske standardene i sentrum for alt vi gjør er avgjørende for å opprettholde denne tilliten.
Julianna Fox Chief Ethics and Compliance Officer
Name
Document Code of Conduct
Document Anti-Corruption Policy
Document Gifts, Entertainment and Hospitality Policy
Document Insider Trading Policy
Document Public Disclosure Policy
Document Working with Third Parties Policy
Document Fair Competition Policy
Document Global-Human-Rights-Statement
img-corporate-responsibility-ethics-business-hotline