Vi bidrar til en bærekraftig fremtid

I dag bistår vi offentlige og private kunder i alt fra små og enkle byggeprosjekter til store, komplekse infrastrukturprosjekter. Uavhengig av prosjektets størrelse er vi opptatt av å finne bærekraftige løsninger som møter fremtidens utfordringer.


bg2
Vi omfavner rollen for å fremme bærekraft og skape endring slik at vi kan ta ansvar for interessentene våre og gjøre utfordringer til muligheter.
Isabelle Adjahi Senior Vice President, IR & Communications

WSP ser kommersielle muligheter for nye markeder i lys av økende bærekraftig økonomisk vekst.

Vår design og rådgivning er klar for fremtiden, noe som vil gjøre det mulig for våre kunder å redusere miljøpåvirkningen i sine handlinger.

Vi håndterer våre egne miljømessige og sosiale påvirkninger, slik at vi kan forbedre det positive og samtidig redusere det negative.

Vi deltar aktivt i lokalsamfunnene vi opererer i.

Future Ready

Morgendagens samfunn vil på mange måter være annerledes enn den verden vi lever i i dag. Future Ready er et globalt WSP-program som tar sikte på å utforske fremtidige trender og trender fra hele verden.

Vi deler denne kunnskapen internt i organisasjonen, og er dermed rustet til å hjelpe kundene våre med å levere morgendagens prosjekter designet for å møte fremtidens utfordringer, samtidig som vi imøtekommer dagens behov.

Learn more
Future Ready er et initiativ i verdensklasse som skiller WSP fra konkurrenter og setter selskapet vårt i sentrum for å skape en robust og fremtidssikker verden.
Alexandre L’Heureux President and CEO
bg2

Rapportering

Se våre sustainability reports:

2017 Report
2016 Report
2015 Report
2014 Report

GRØNN ENERGI

Fremme tilgang til billig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme bærekraftig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst samt anstendige arbeidsplasser og sysselsetting for alle.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge fleksibel infrastruktur, fremme bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi skaper inkluderende, motstandsdyktige og trygge byer og lokalsamfunn.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Fremme bærekraftig forbruk og produksjon.

 
Fremme bærekraftig forbruk og produksjon.

Klimahandling

Handle raskt for å bekjempe klimaendringer og dens virkninger.

Livet på land

Beskytte, gjenopprette og opprettholde bærekraftig bruk av økosystemer og skoger, bekjempe ørkenspredning, stoppe jordforringelse og tap av biologisk mangfold.


img-corporate-responsibility-sustainability-global-cities-index
img-corporate-responsibility-sustainability-london-air-pollution
img-corporate-responsibility-sustainability-creating-efficient-facilities