Hvorfor velge WSP?


Internasjonal fleksibilitet

WSP er et av verdens ledende konsulentvirksomheter innen teknisk rådgivning og prosjektledelse.  I Norge er vi 600 ansatte  fordelt på kontorer over hele landet. På verdensbasis har vi mer enn 42 000 kolleger, fordelt på 550 kontorer i 40 land. Med denne globale ressursbasen i ryggen er vi beredt på å møte våre oppdragsgiveres utfordringer uansett hvor komplekse de måtte være. 

 

Se våre kontorer her
IMG_Careers_Why_Choose_WSP_Culture_Leadership
IMG_Careers_Why_Choose_WSP_Professional_Networks

Sterkt fagmiljø

Blant våre ansatte har vi både spesialister og generalister, og vi deler gjerne vår kompetanse!

Med nasjonale faggrupper som diskuterer og løser utfordringer både elektronisk og i fysiske samlinger har alle ansatte mulighet til å delta i faggrupper og faglige diskusjoner.

Som en del av et globalt selskap har alle våre ansatte også tilgang til de internasjonale fagnettverkene i WSP Globalt. Her utveksles alt fra erfaringer til det fremste innen forskning innen et utall av relevante fagområder.

De beste prosjektene

Våre ansatte brenner for prosjekter, og vi brenner for å ta vare på våre ansatte. En forutsetning for å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte er å kunne tilby å jobbe med de meste interessante prosjektene.

WSP har et sterkt navn både nasjonalt og internasjonalt. Dette kombinert med at vi har høyt kompetente fagmiljøer og dyktige ansatte, gjør at vi kommer i posisjon for å få være med å konkurrere om de aller mest spennende rollene i de aller mest spennende prosjektene.

Se våre prosjekter
IMG_Careers_Why_Choose_WSP_Locally_Dedicated

Personlig utvikling

Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og deres kompetanse er ferskvare. For å gi den enkelte ansatte den beste muligheten til å utvikle sin profil og kompetanse, har alle ansatte i WSP sin egen personlige utviklingsplan som omfatter kompetanseutvikling både gjennom prosjekter, erfaringsoverføring og kurs.

 Gjennom å daglig være med i spennende prosjekter sammen med andre dyktige medarbeidere, utvikler alle våre medarbeidere egen kompetanse. Samtidig har alle ansatte avsatt tid til annen kompetanseutvikling, både via vår interne arena for kompetanseutvikling og gjennom deltagelse på eksterne kurs. Hos oss kan du få være med å utvikle et bærekraftig samfunn gjennom å utvikle deg selv som person og fagperson.

Les mer om karriereutvikling i WSP

Godt arbeidsmiljø

En fornøyd kollega er en god kollega. Ansatte som trives på jobb, har det best og produserer best resultater i arbeidet sitt. Vi er opptatte av at alle våre ansatte skal kjenne seg sett og verdsatt, og at de skal oppleve en tilhørighet til WSP-familien.

Med medarbeidertilfredshet som en av de strategiste måleparametrene, har godt arbeidsmiljø fokus gjennom hele selskapet, og har i alle år vært noe vi har satt høyt på dagsorden.

Gjennom sosiale og faglige arrangement skapes arenaer hvor gode kollegaer møtes og blir bedre kjent, og med en tilpasset lederstruktur videreutvikles et godt leder-medarbeiderforhold. Vi har blant annet regelmessige turer i inn- og utland, med eller uten sportslig tilsnitt og vi har ulike sosiale fellesarrangement både i og utenfor arbeidstid. For de yngste i selskapet har vi en egen gruppe, Ung i WSP, som arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter for alle ansatte under 35 år.

IMG_Careers_Why_Choose_WSP_Diversity