Sterkt fagmiljø

Blant våre ansatte har vi både spesialister og generalister, og vi deler gjerne vår kompetanse!

Med nasjonale faggrupper som diskuterer og løser utfordringer både elektronisk og i fysiske samlinger har alle ansatte mulighet til å delta i faggrupper og faglige diskusjoner.

Som en del av et globalt selskap har alle våre ansatte også tilgang til de internasjonale fagnettverkene i WSP Globalt. Her utveksles alt fra erfaringer til det fremste innen forskning innen et utall av relevante fagområder.

IMG_Careers_Why_Choose_WSP_Professional_Networks
IMG_Careers_Why_Choose_WSP_Locally_Dedicated

De beste prosjektene

Våre ansatte brenner for prosjekter, og vi brenner for å ta vare på våre ansatte. En forutsetning for å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte er å kunne tilby å jobbe med de meste interessante prosjektene.

WSP har et sterkt navn både nasjonalt og internasjonalt. Dette kombinert med at vi har høyt kompetente fagmiljøer og dyktige ansatte, gjør at vi kommer i posisjon for å få være med å konkurrere om de aller mest spennende rollene i de aller mest spennende prosjektene.

Se våre prosjekter
IMG_Careers_Why_Choose_WSP_Culture_Leadership

Internasjonal fleksibilitet

WSP er et av verdens ledende konsulentvirksomheter innen teknisk rådgivning og prosjektledelse.  I Norge er vi 600 ansatte  fordelt på kontorer over hele landet. På verdensbasis har vi mer enn 42 000 kolleger, fordelt på 550 kontorer i 40 land. Med denne globale ressursbasen i ryggen er vi beredt på å møte våre oppdragsgiveres utfordringer uansett hvor komplekse de måtte være. 

 

Se våre kontorer her