Karriereutvikling

Uavhengig av hvor du er i ditt personlige karriereløp, gir WSP deg spennende utviklingsmuligheter. Enten det er å utvikle deg mot det ypperste innen faglig ekspertise eller det er å strekke seg mot stadig større og mer komplekse oppgaver som prosjektleder finner du støtte på veien i WSPs tiltak innen karriereutvikling.


IMG_Careers_Experienced_Professionals_Join_Network_Experts

WSP-universitetet

Vår interne arena for kurs, fag- og temasamlinger og sertifiseringer. Glødende engasjerte og faglig dyktige ansatte deler gladelig av sin kunnskap og sine erfaringer gjennom kurs og fag- og temasamlinger. Her dekkes alt fra generell prosjektlederopplæring til spesialistkurs innen ulike fagområder. WSP-universitetet består av en del faste kurs som arrangeres jevnlig og spesialistkurs som gjennomføres ved behov.

I tillegg gjennomfører vi faglunsjer, temasamlinger og andre arrangementer hvor vi utveksler erfaringer og bygger videre på hverandres kompetanse.

Selv om vi har tilgang på enormt mye kompetanse i vår egen organisasjon, nasjonalt og internasjonalt, henter vi inn ekstern ekspertise der det trengs. Medarbeidere får påfyll ved å delta på eksternt kurs, eller så inviterer vi en ekstern kursholder til WSP-universitetet. 

Vi gjennomfører ulike sertifiseringer internt med ekstern bistand. Et eksempel er PRINCE2-sertifiseringer, hvor sertifiseringen gjøres eksternt, men hvor vi gjennomfører interne kollokviegrupper og gruppeforelesninger - et opplegg som har gitt gode gode resultater og tilbakemeldinger. 

Fagnettverk

Som en del av et selskap med over 40 000 medarbeidere på verdensbasis er det lett å forstå at man har tilgang på et enormt faglig nettverk i WSP. Både nasjonale og internasjonale fagnettverk diskuterer ulike problemstillinger, løsninger og forskning, og alle medarbeidere er velkommen til å delta. Her er det bare kapasitet og egen kreativitet som setter begrensninger for hvor mye den enkelte kan delta i.

IMG_Careers_Early_Career_Rewarding_Opportunities
IMG_Careers_Why_Choose_WSP_Professional_Networks

Internasjonal erfaring

Med over 500 kontorer i 40 land har våre medarbeidere store muligheter til å bygge på karriereløpet med internasjonal arbeidserfaring. Her har vi muligheter til alt fra et par dagers «hospitering» ved et annet WSP-kontor, til å ansettes lokalt ved et WSP-kontor i et annet land.

I tillegg har vi ulike former for utveksling, hvor siste tilskudd til stammen er et globalt utvekslingsprogram, hvor en liten gruppe medarbeidere plukkes ut til å innhente internasjonal erfaring og kompetanse innen et tema som defineres av ledegruppen.

Karriereutvikling for unge medarbeidere

Nordic Taskforce er programmet for framtidens ledere i WSP. 

Nordic Taskforce er et toårig internasjonalt program for unge medarbeidere opp til 35 år. Her deltar totalt 10-12 personer fra Norge, Sverige, Finland og Romania, og de må ha vært ansatt i minimum to år før de kan søke seg til programmet. Medlemmene møtes 6-7 ganger per år.

I løpet av de to årene rustes deltakerne slik at de kan påta seg større oppgaver i WSP. De får blant annet utdanning i ledelse, i tillegg til kompetanseheving innen prosjektstyring, presentasjonsteknikk og økonomistyring. De får også erfaring fra arbeid med tilbud og kontrakter, samt et bredt nettverk i WSP internasjonalt.

På oppdrag fra ledelsen utreder Nordic Taskforce i tillegg strategiske spørsmål som påvirker selskapets utvikling, og de rapporterer direkte til selskapsledelsen.

De siste tre årene har Nordic Taskforce sett på følgende strategiske tematikker:

  • 2015: Digitalisering

  • 2016: Globalisering

  • 2017: Gjennomføring av store og komplekse multidisiplinære prosjekter