Varsling om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Steinerud barnehage ved Ødegården - svarfrist 26.02.2020