Geoteknikk er en flaskehals i det norske bygg- og anleggsmarkedet. Med økte investeringer, samt mer komplekse prosjekter og høyere krav til uavhengig kontroll, har det vært utfordrende å sikre nok kompetanse og kapasitet innen faget. Derfor etablerer WSP Engineering nå et dedikert geoteknikk-team.