Vi søker en drivende, forretningsorientert leder som skal bidra til å utvikle WSP Engineering og samtidig bygge bro til WSP både nasjonalt og internasjonalt.