På vegne av Lillehammer kommune varsler RiK Arkitektur / WSP Norge AS oppstart av arbeid med reguleringsplan vest for Jorekstad.

Varsel - arbeid med reguleringsplan vest for Jorekstad