Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for utvidelse av Grønlia barnehage på Fjellhamar.

varslingskart gronlia bhg