Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for Nardovegen 12 og 14