Mobilitets og transportplanlegging

Byer og tettsteder har over tid vokst frem som følge av hvor folk ferdes og møtes.