WSP AS melder med dette om oppstart av arbeid med detaljregulering i området Kastneshamn. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 17, bnr. 1,14, 20, 22, 24, 34, 38, 40, 41 og 45 og er 43,2 dekar stort.