Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for et område på Oppheim, Frøya - Svarfrist: 07.02.2020

Varslingskart Oppheim