- Follobaneprosjektet har utviklet en miljøindikator som gjør at vi for første gang har et konkret, tallfestet og dermed målbart mål på miljøarbeid, sier Hanne Bjørseth utleid fra WSP.