Breidablikk, nasjonalt senter for kulturarv, arrangerte seminar om Svartlamon og hvordan det byøkologiske forskningsprosjektet skal og vil videreføres. WSP Engineering deltok med sin ekspertise innen kulturminnefaglig rådgivning og holdt innlegg om det grønne skiftet og konsekvensene det har for byene våre.