Torsdag 24. november 2016 inngikk WSP Engineering, DBI og Snøhetta et strategisk samarbeid for prosjekter innenfor utvikling av jernbane og bybane.