BREEAM-veilederen er myntet på byggherrer og prosjektledere som skal benytte BREEAM-NOR for første gang, eller ønsker å evaluere tidlig bruk av metoden.