WSP Norge AS har i løpet av høsten signert rammeavtaler med flere store aktører innen skoleutvikling, blant annet Utdanningsetaten og Undervisningsbygg.

Pedagogisk programmering i skolesektoren

– Rammeavtalene styrker WSPs posisjon innen mange områder av skolesektoren. Vi ser frem til å trekke på selskapets eksisterende kompetanse, og til å dra nytte av våre nye ressurser på området. sier Måns Petter Davidson, leder ved Tønsbergkontoret.

  I oktober ble Beate Aske Løtveit ansatt i WSP Norge. Hun er utdannet pedagog, og skal jobbe med pedagogisk programmering og planlegging av undervisningsbygg. Dette er et nytt satsingsområde i WSP Norge, og Beate vil med sin bakgrunn og kompetanse gjennomføre brukermedvirkningsprosesser med skolens brukere, vurderinger av arealbehov og vurdere ulike arealutformingsalternativer i de enkelte prosjektene.   I dag jobber Beate med programmering av skoler for blant annet Tinn kommune, Skaun kommune, Steinkjer kommune og Kongsberg kommunale eiendom. Hun forteller at hun er opptatt av koblingen mellom arkitektur og pedagogisk praksis, og ønsker å tilrettelegge for læringsmiljø som gjør elevene aktive i egen læringsprosess.  

- Tradisjonelle skoler er ofte kjennetegnet av en typisk én-til-mange-modell. Jeg er opptatt av hvordan man bruker rommets muligheter i vid forstand, og ønsker å bryte ned noen barrierer for hvordan man oppnår best kvalitet på undervisning og deltakelse. Det handler om å skape fremtidsrettete undervisningsbygg og utvikle en pedagogisk praksis som henger med i tiden, forteller hun.  

1 av 3 fullfører ikke 13-års skolegang i Norge, og Beate mener mange svar på dette er å finne i både det pedagogiske og det fysiske læringsmiljøet.  

- Mye av min jobb går ut på å inspirere og motivere skolens brukere til å tenke annerledes. Ønsket er å utvikle en skole – arkitektonisk og pedagogisk – som kan gi de beste betingelser for at hver elev kan realisere sitt potensiale faglig, sosialt og emosjonelt, sier hun.  

Måns Petter Davidson leder satsingsområdet i WSP. Han er overbevist om at WSPs nye kompetanse innen programmering er en verdifull ressurs:  

- Å bygge opp et tjenesteområde innen programmering er en strategisk og bevisst satsing som vil gi oss et fortrinn i møte med morgensdagens krav til kvalitet i prosjekter. Vi ønsker også å utvide til andre funksjonsområder som for eksempel helsesektoren, inkludert teknisk programmering. Dette skal blant annet Beate hjelpe oss med, men vi er alltid på jakt etter gode kandidater til å videreutvikle satsingen. Det viktigste for oss er å hjelpe byggherren med bygg som er tilpasset framtiden, avslutter han.