I forkant av World Tunnel Congress (WTC) i Bergen, inviterte WSP Norge konsernets fremste eksperter fra hele verden til en intern tunnelkonferanse i Oslo 6. og 7. juni.