WSP er blant 76 små og store virksomheter i osloregionen som har signert Næring for klima – et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og næringsliv som skal bidra til at Oslo når sine klimamål.