Den 1. januar 2017 etablerte WSP Engineering kontor på Gol. Kontoret blir en del av hønefossavdelingen og vil styrke selskapets satsing i Ringerike, Hallingdal og omegn.  WSP Engineering har allerede flere oppdrag og kunder i regionen, og derfor var det riktig tidspunkt å etablere et fagmiljø som kan bidra med kompetanse og kapasitet til både nye og eksisterende kunder, samt følge markedet for øvrig.