Norsk Folkemuseum ønsker å rehabilitere Norsk Folkemuseum, samt bygge ny arena og utstillingshall for norsk kystkultur, historie og samtid. WSP Engineering har fått ansvaret for prosjekteringen.