I samarbeid med DRIV Prosjektstyring har WSP rammeavtaler med både Hamar og Elverum kommune allerede. Dette samarbeidet vil nå utvikles videre med samlokalisering i Hamar sentrum.

WSP etablerer seg i Innlandet

Innlandet opplever stor utvikling innen samferdsel med Bane nor sin utbygging av dobbeltspor forbi Hamar og bygging av firefelts motorvei fra Stange, videre forbi Lillehammer og oppover i Gudbrandsdalen. Helse Sør-Øst planlegger etablering av et nytt storsykehus ved Mjøsa, som sammen med den totale sykehusstrukturen i Hedmark og Oppland utgjør en samlet investering på 8-15 milliarder kroner.

– Det er ingen tvil om at slike investeringer gir store synergieffekter i Innlandet både med tanke på videre utvikling og muligheter. Innlandet har i løpet av de siste årene hatt god fart med vekst i folketall og næringsliv, og er generelt veldig spennende i et utviklingsperspektiv. WSP har lenge hatt en ambisjon om å etablere seg her, forteller WSPs avdelingsleder for bygg og eiendom i øst, Karen Riddervold.

I samarbeid med DRIV Prosjektstyring har WSP rammeavtaler med både Hamar og Elverum kommune allerede. Dette samarbeidet vil nå utvikles videre med samlokalisering i Hamar sentrum.  

WSP og DRIV Prosjektstyring utfyller hverandre på en svært god måte, og det er derfor helt naturlig at vi også har valgt å etablere kontorfellesskap med dem og videreutvikle samarbeidet oss mellom, sier Riddervold.   Etableringen skjedde 1. juni i DRIV Prosjektstyrings eksisterende lokaler i Torggata 52 i Hamar sentrum. I første omgang består etableringen av to prosjektledere innen Bygg og Eiendom.  

- Hamar er en av byene i Innlandet med sterkest vekst i boligbygging og næringsliv, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med markedet og mulighetene der, avslutter Riddervold.