– Vi ønsker å være en del av utviklingen regionen står overfor, og utvider nå kontoret i Ålesund med prosjektledere, sier direktør for region midt i WSP Prosjektledelse, Are-Magne Kregnes.

WSP utvider på Sunnmøre

Rett før høstferien flyttet prosjektlederne inn i WSP sitt nye kontor i Lerstadvegen. I dag teller kontoret 15 ansatte, men har både plass til flere og ambisjoner om å vokse.

Ålesund og Sunnmøre står foran en spennende utvikling, særlig innen infrastruktur og samferdsel. Vekst innen havbruk og maritim næringsvirksomhet, økte behov innen transport, tettsteds- og byutvikling samt behov innen skole- og sykehussektoren gjør at WSP satser bredere i Ålesund.

– Målet vårt er å kunne være en enda mer aktiv bidragsyter og skape reell verdi for regionen. Det får vi til ved å supplere den byggtekniske kompetansen WSP allerede har i Ålesund med prosjektledelse, prosjektutvikling og strategisk rådgivning, sier Kregnes.

Ønsker å ansette

WSP har vært etablert i Ålesund siden 2007 gjennom selskapet WSP Engineering (tidligere Høyer Finseth), som har vært er en sentral bidragsyter innenfor byggprosjektering i en rekke av utbyggingsprosjektene i regionen, blant annet Sula barneskole, Valderøy barneskole og Ørsta legesenter.

– Da vi etablerte oss her var aktiviteten i spesielt byggenæringen stor. Siden den tid har utviklingen på Sunnmøre generelt vært veldig positiv og full av muligheter. I dag leverer vi byggetekniske tjenester til hele Vestlandet, sier Håvar Brynildsrud, leder for WSP Engineering i region vest.

Nå trenger WSP flere dyktige medarbeidere til begge forretningsområdene sine og vil ansette både flere rådgivende ingeniører og flere prosjektledere. Målet er å kunne utvide kontoret ytterligere.

God lokalkunnskap

 WSP sin prosjektledelsesvirksomhet har vært engasjert i regionen i en lengre periode allerede, blant annet i bro- og tunnelprosjektet Nordøyvegen, hvor første spadetak nylig ble tatt. I tillegg har WSP prosjektledelsen av Åndalsnes’ største byggeprosjekt noen sinne – Rauma helsehus, samt det nye helse- og velferdssenteret i Vestnes, hvor de også er inne med et større rådgivningsteam.

- Prosjektlederne våre flytter nå inn på kontoret til WSP i Ålesund fordi vi ønsker å forsterke den lokale tilhørigheten i regionen. Vi betjener kunder og samarbeidspartnere best gjennom lokal tilstedeværelse. Videre kan vi dra på både nasjonal og internasjonal kompetanse i møte med komplekse utfordringer i prosjektene der det er nødvendig, sier Kregnes.