Torgeir Grimsmos (27) første møte med WSP på bygg- og miljødagen på NTNU for to år siden førte til fast ansettelse. I år står han selv på stand for å rekruttere for arbeidsgiveren.

img torgeir 1920x

- Jeg pratet med WSP for første gang på BM-dagen 2016 på NTNU. Det var en veldig hyggelig samtale som skilte seg fra de andre jeg hadde hatt den dagen. Blant annet ved at at de var like interessert i å vite hvem jeg var som jeg var av dem, forteller Torgeir.

Etter en intervjurunde ble han tilbudt jobb som første rådgivende ingeniør bygg (RIB) ved WSP Engineering sitt trondheimskontor.

- Kontoret var da så nytt at de ikke hadde rukket å ansette en senior RIB ennå. Flere mente at det var umulig å ansette en nyutdannet før en senior. Jeg så heller på det som en spennende utfordring som jeg takket ja til. Det er et valg jeg er veldig glad for at jeg tok i dag, forteller han.  

Siden har Torgeir fått mange spennende og varierte arbeidsoppgaver hos WSP.

- Jeg skjønte fort at dette var en bedrift hvor man kunne prøve seg på mye forskjellig. Dette satte jeg spesielt stor pris på da jeg, i likhet med de fleste som studerer bygg og miljøteknikk, ikke visste helt hva jeg ville drive med ennå. Nå jobber jeg for eksempel med et veldig morsomt prestisjeprosjekt for Trondheim kommune som heter Granåsen Arenabygg Langrenn. Dette er et bygg i massivtre/limtre med fokus på miljø som skal være klart til neste VM i Trondheim, forteller han.

Tilbake på NTNU

For andre råd på rad er Torgeir nå tilstede på BM-dagen i Trondheim for å prate med studenter ved NTNU. Han forteller at det er spesielt og spennende å være tilbake på skolen han selv gikk på noen år siden: 

- Det er veldig gøy å prate med studentene og høre hvor mye de kan om oss og hvilke tanker de har gjort seg om fremtiden. Jeg synes det er spesielt interessant å høre hva folk skriver masteroppgave om, sier Torgeir.

Viktig rekrutteringsarena

For WSP er møtet med studentene på BM-dagen viktig i rekrutteringsarbeidet.

- Studentene vi møter på slike arrangementer har store forventinger til arbeidslivet og er veldig nysgjerrige på oss som arbeidsgiver. Derfor er det så fint å ha en arena som BM-dagen, hvor man kommer tettere på studentene og får innsikt i hva de er opptatte av. Det er kjempeverdifullt i vår rekruttering, forteller Mari Ketilsson Dobbe, HR-leder i WSP.