img miljohovedstaden

Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019 og i ett år fremover skal vi feire og vise frem Oslos grønne kvaliteter og løsninger. WSP er med på laget!

Siden 2010 har EU-kommisjonen årlig utnevnt én by til å ta på seg ledertrøya og gå foran som en inspirator for et grønnere byliv. I skarp konkurranse med 13 andre byer var det Oslo som ble kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. Kåringen kommer med noen forventninger fra EU-kommisjonen: Oslo skal være en rollemodell for andre byer, og skal blant annet skape arenaer der folk som jobber med byutvikling, klima og miljø kan møtes.

- Det blir et flott år med grønt fokus både internt og eksternt, og vi ser det som en kjempemulighet til å engasjere seg og løfte det arbeidet våre rådgivere gjør innen bærekraft og miljø, sier Monica Kviljo, miljørådgiver i WSP.

Samarbeidspartnerne spiller en aktiv rolle

Over 150 grasrotorganisasjoner, næringslivsaktører, kunnskaps- og samfunnsinstitusjoner er miljøhovedstadens samarbeidspartnere, og bidrar med egne arrangementer i det offisielle programmet. WSP vil i løpet av miljøåret arrangere to arrangementer, innen temaene grønn mobilitet og attraktive byområder.

temaer

Les mer om miljøhovedstaden her