Hilde Nordskogen kommer fra stillingen som direktør for samferdsel og byutvikling i Rambøll, og tiltrer som ny administrerende direktør i WSP Norge AS 1. november 2018.

img Hilde Nordskogen 1920x750

Knut Jonny Johansen fortsetter i stillingen frem til Nordskogen overtar, og vil fra det tidspunktet overta som styreleder i WSP Norge AS, en stilling som i dag tilhører Magnus Meyer, leder for WSP Sverige, Norden og Europa fastland.

Det føles veldig riktig å gi stafettpinnen videre til Hilde. Hilde bringer med seg masse erfaring og kompetanse, og hun har både evne og vilje til å utvikle og løfte WSP i Norge videre. Jeg vil fortsatt være i WSP, men er klar for at nye krefter overtar den operative ledelsen, sier Knut Jonny. 

Hilde har i tillegg til sittende stilling som direktør for samferdsel og byutvikling i Rambøll Norge, også vært direktør for region øst i samme selskap. Hun har ti års erfaring som byggherredirektør i Statsbygg, og har også vært avdelingsdirektør i samferdselsetaten i Oslo kommune. I tillegg har hun erfaring fra Vegdirektoratet og åtte års anleggserfaring fra Statens Vegvesen.

WSP sier at ledernes oppgave er å gjøre medarbeiderne gode. I det ligger å sette mål, opprettholde en god kultur og legge til rette for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse og kunnskap. Dette gleder jeg meg å ta fatt på! WSP med Knut Jonny i spissen har kommet meget godt i gang i Norge. Nå gleder jeg meg til å ta stafettpinnen videre - med energi og entusiasme, forteller Hilde om sin nye rolle i WSP.