Med pedagoger og sykepleiere på laget utfordrer WSP de tradisjonelle metodene for prosjektutvikling og prosjektledelse. – Verdiskapingen blir en helt annen ved å involvere ulike kompetanser tidlig i prosjektet, forteller Åge Alexandersen i WSP.

ge Alexandersen og Eva Tungeland Olsen 1920 x 750