Med pedagoger og sykepleiere på laget utfordrer WSP de tradisjonelle metodene for prosjektutvikling og prosjektledelse. – Verdiskapingen blir en helt annen ved å involvere ulike kompetanser tidlig i prosjektet, forteller Åge Alexandersen i WSP.

ge Alexandersen og Eva Tungeland Olsen 1920 x 750

Formålsbyggsatsingen i WSP omfatter undervisningsbygg og helse- og omsorgsbygg, hvor man har ansatt henholdsvis pedagoger og sykepleiere for å utvikle og delta i styringen av prosjektene.

- Det er helt klart et stort fortrinn å involvere fagkompetanse tidlig i prosjektene. De kjenner byggets innhold, og har en helt unik evne til å involvere brukerne, definere behovene og utfordre oppdragsgiverne. Ved å kombinere fagkompetanse med erfarne prosjektledere utvikler vi bygg som er skreddersydd de fremtidige behovene hos kommunene. Ofte ser vi at oppdragsgiveren ender opp med en helt annen løsning enn den som opprinnelig var planlagt, sier Åge Alexandersen, bransjeansvarlig for bygg i WSP.

Han forteller videre at verdiskapingen kan være stor for aktørene:

- Et godt eksempel på dette hadde vi ved et omsorgshjem i Kåfjord kommune, et prosjekt som opprinnelig var tiltenkt 7200 kvadratmeter. Etter at vi kom inn og vurderte funksjonene i bygget, så vi at man kunne få plass til de samme funksjonene i et bygg på 5400 kvadratmeter uten å forringe kvaliteten for brukerne, forteller Alexandersen.

Tilrettelegger for fleksible og fremtidsrettede løsninger

Eva Tungeland Olsen jobber med helse- og omsorgsprosjekter i WSP. Hun har mer enn 20 års erfaring fra helse- og omsorgstjenesten og har jobbet som enhetsleder i både sykehjem og hjemmetjeneste, samt som kommunaldirektør i Tromsø kommune med ansvar for helse- og omsorg. Hun forteller at det er viktig å jobbe sidestilt med samfunnets behov og byggets funksjoner:

- Formålsbygg er en stor del av samfunnsutviklingen, og det er derfor kjempeviktig å løse flere behov og funksjoner sammen og samtidig. Med sin faglige tilnærming gir WSP råd til kommuner på et overordnet nivå med tanke på skolestruktur og strategisk planlegging av helse- og omsorgstjenester. Slike planer og strategier vil i sin tur legge føringer for utvikling av det enkelte bygg, slik at dette blir best mulig tilpasset et fremtidig behov, forteller Tungeland Olsen.

En kommunes største utgift er ofte forbundet med utbygginger og drift knyttet til helse- og omsorg, skoler og barnehagebygg. Alexandersen forteller at målet med den faglige tilnærmingen er å utvikle og bygge gode, velfungerende og kostnadseffektive bygg som utgangspunkt for velfungerende tjenester for fremtiden:

- Et bygg har normalt en levetid på 40-50 år. Innen store, tunge offentlige prosjekter er det derfor spesielt viktig at byggene utformes så fremtidsrettet som overhodet mulig, med tanke på funksjonalitet, brukbarhet og fleksibilitet. Ved å involvere fagkompetanse tidlig kan man sørge for at virksomhetens behov og prosjektets mål går «hånd i hånd», og først da opplever vi å gi begrepet verdiskaping en dypere mening, avslutter Alexandersen.