Etter flere oppkjøp og solid organisk vekst de siste årene har WSP nå over 600 medarbeidere og kontorer over hele landet. I Trondheim har de ulike miljøene slått seg sammen og skapt et unikt og bredt faglig kompetansesenter.

Bnr WSP-huset Trondheim 1920x750

 - Samhandling er en av de viktigste verdiene i WSP, og gjennom fysisk å samle våre ulike fagmiljøer i Trondheim, kan vi enklere dele kunnskap og erfaring, og samarbeide og utvikle WSP i regionen i fellesskap, sier Are-Magne Kregnes. Han leder WSPs virksomhet innen prosjektledelse i region midt.  

Siden 1. oktober har prosjektlederne i WSP hatt selskap av rådgivende ingeniører i WSP-eide UnionConsult og WSP Engineering i Granåsvegen 15b.  WSP-huset teller 80 medarbeidere, og er tyngst på prosjekt- og byggeledelse, rådgivning og prosjektering. Men det er plass til flere, og målet er å skape en attraktiv arbeidsplass:

- Her ønsker vi at hver enkelt medarbeider aktivt er med og utvikler en felles kultur basert på verdiene våre, og som kan gi inspirasjon til å skape bærekraftige løsninger for fremtiden, sier Are-Magne.

Målet med samlokaliseringen er å skape muligheter i regionen, både for medarbeidere i WSP, men også for markedet. Som en del av et internasjonalt selskap skaper også samhandling på tvers av landegrenser fleksibilitet og unike internasjonale nettverk i WSP, som gjør at vi kan trekke på hverandres erfaringer og kompetanse i møte med komplekse utfordringer. 

- Det vil gi kundene våre merverdi at vi alle sitter nær bred ekspertise, enten det gjelder prosjektering eller prosjektledelse, sier Kim Rasen, som er avdelingsleder i WSP Engineering. 

Samlokaliseringen virker også positivt inn på rekrutteringen. WSP i Trondheim kan nå for alvor tilby nye medarbeidere et tverrfaglig kompetansehus og et bredt fagmiljø hvor læring og samhandling står i fokus.