Etter flere oppkjøp og solid organisk vekst de siste årene har WSP nå over 600 medarbeidere og kontorer over hele landet. I Trondheim har de ulike miljøene slått seg sammen og skapt et unikt og bredt faglig kompetansesenter.

Bnr WSP-huset Trondheim 1920x750