Jan-Willy Føreland (64) er mannen sarpingene setter sin lit til. Selv har han snart ikke tall på hvor mange ganger han har fått grunneiere og offentlige myndigheter til å samarbeide om byggeprosjekter.