Jan-Willy Føreland (64) er mannen sarpingene setter sin lit til. Selv har han snart ikke tall på hvor mange ganger han har fått grunneiere og offentlige myndigheter til å samarbeide om byggeprosjekter.

Denne artikkelen stod på trykk i Sarpsborg Arbeiderblad 18. februar 2018 og er skrevet av Terje Andresen.

 

 

– Det handler først og fremst om å bygge tillit mellom mennesker. Når det skjer, har vi kommet et ganske langt stykke på veien. Dessuten er samspillet mellom private aktører og det offentlige uhyre viktig.

Jan Willy Føreland vet av erfaring gjennom et langt yrkesliv hva han snakker om. Hans egenskaper som brobygger har bidratt til at en rekke til dels komplekse utbyggingsplaner er blitt realisert.

Etter å ha vært teknisk sjef i Vest-Agder fylkeskommune, tok han med seg en rekke medarbeidere og etablerte et eget selskap som solgte tjenestene tilbake til blant andre fylkeskommunen. Siden har det vært flere fusjoner, og Føreland er nå ansatt i rådgivningsselskapet WSP Norge.

For et halvt år siden møtte jeg den blide sørlendingen i gågata i Sarpsborg. Det var da han kunngjorde nyheten om at fem grunneiere samarbeidet om både å rive og bygge opp et helt nytt kvartal i sentrum. Noe stort og spennende er på gang.

– Sarpsborg har en gylden mulighet til å utvikle sentrum videre med butikker, arbeidsplasser og boliger, understreker mannen som har fått oppdraget som prosjektleder og talsperson for Ramdahlkvartalet.

Hvem er denne brobyggeren og edderkoppen sarpingene setter sin lit til? Vi dro tidligere i denne uka til Kristiansand og Mandal.

På hjemmebane blir Jan Willy Føreland sammenlignet med kong Kristian IV som grunnlag Kristiansand i 1641.

-Jeg har hørt det noen ganger, ja, humrer den blide sørlendingen i det han stiller seg opp foran statuen av hjembyens grunnlegger.

Danskekongen fikk en byplanlegger til utforme Kvadraturen som et kvadratisk område på 1 x 1 kilometer midt i byens sentrum.

Nesten 400 år senere er Jan Willy Føreland den store byplanleggeren i det samme området i Kristiansand. Utallige prosjekter er realisert de siste 15 årene takket være en mann som ikke henger seg opp i problemer, men hele tiden ser etter realistiske løsninger.

– Noen snubletråder og hindringer kan det saktens dukke opp. Selv om vi må ta tiden til hjelp, gjøre justeringer underveis, kommer vi stort sett nesten alltid til mål. Det er knapt et prosjekt jeg på en eller annen måte har vært involvert i, som ikke er blitt realisert.

Han kommer med et helt ferskt eksempel. Det store samtaleemnet i Kristiansand den siste tiden er planene om et kunstmuseum i de gamle siloene på kaia – på nabotomta til kulturhuset Kilden. Diskusjonene har gått høylytt både i Fædrelandsvennen og i sosiale medier.

Selv var han engasjert på et tidligere tidspunkt. Da det var aktuelt å bygge om siloene til hotell. Det viste seg å være en for stor byggeteknisk utfordring. Så kom giveren av en kunstsamling til flere millioner kroner på banen.

I kampens hete måtte Jan Willy Føreland ta på seg en av sine hatter. Som styreleder i Kristiansand Næringsforening med over 800 medlemmer.

-Kunstsiloen er et visjonært prosjekt som kan være med på å gjøre byen vår enda mer attraktiv. Det handler om god byutvikling og om å bygge noe for framtidige generasjoner.

Det er fortsatt noen mulige snubletråder, men samtidig med at han tok seg god tid til Sarpsborg Arbeiderblad vedtok fylkestingene i de to fylkeskommunene i Agder å bidra økonomisk. Det ble sett på som en stor seier for Kunstsiloen.

Den svært engasjerte 64-åringen var som tidligere leder av WSP kontoret delaktig i arbeidet med å realisere Kilden. Også da var det motstridende interesser med heftige diskusjoner. I ettertid har den stilnet helt. Kilden er både et arkitektonisk smykke og et kulturhus besøkende strømmer til.

Det ble ikke hotell i siloene, men Føreland og hans teamgreide å få gjennomslag for det som i dag er byens største hotell – Scandic Kristiansand Bystranda. Enda mer imponerende er at inkludert i dette prosjektet til over 1 milliard kroner, inngår Aquarama som er et bade- og svømmeanlegg, idrettssenter, aktivitets og helsesenter.

Byplanlegger Jan Willy Føreland i WSP

BYPLANLEGGER: Jan Willy Føreland blir sammenlignet med byens grunnlegger, kong Kristian IV, som fikk en byplanlegger til å anlegge Kvadraturen i Kristiansand. Foto:Terje Andresen

Det er ikke bare her i Sørlandets hovedstad hans kompetanse og ekspertise er etterspurt. En dag fikk han en telefon fra Kyrre Berg med spørsmål om å komme til Sarpsborg.

Via kanaler i det kommunale apparatet hadde gullsmeden fått tips om brobyggeren fra Sørlandet og hans erfaringer med tilsvarende prosesser.

Litt tidligere hadde Jan Willy Føreland bistått Sarpsborg kommune med råd i forbindelse med salget av parkeringsplassen mellom rådhuset og Sarpsborg kirke til utbyggeren av kvartal 260.

-Jeg var jo litt kjent her da jeg første gang møtte de fem grunneierne. Det som startet med byggeplaner hos en av aktørene bidro underveis til at alle eierne i kvartalet hadde snakket sammen da jeg ble hyret inn som prosjektleder.

Utfordringer han elsker å ta på seg. Denne gangen med et godt utgangspunkt. Kort fortalt gjennomførte han samtaler med samtlige grunneiere og sørget for at alle eiendommer ble taksert av lokale takstmenn. Med det som utgangspunkt ble det utarbeidet en forpliktende avtale hvor det tydelig framgår hvordan verdiene skal fordeles den dagen prosjektet blir solgt videre til en mulig investor.

I fjor var avtalen klar. Samtidig er Pluss Arkitektur engasjert til å jobbe med skisser. Noen av disse er presentert overfor Sarpsborg kommune.

– Neste skitt er å få utarbeidet en reguleringsplan. Det gjør vi den dagen forslaget til ny sentrumsplan legges fram i mars. Da vet vi også litt mer om føringer og hva som er mulig å gjennomføre. Det er også bakgrunnen for at vi drøyer med å lette mer på sløret.

Prosjektlederen er kjent med at det er investorer som kan tenke seg å realisere planene om å bygge et helt nytt sentrumskvartal til minst en halv milliard kroner. Inntil videre vil gårdeierne selv sitte i førersetet og fram til det foreligger en godkjent reguleringsplan.

Nylig kunne Jan Willy Føreland avslutte et tilsvarende oppdrag i ett av kvartalene i Kvadraturen i Kristiansand. Her blir det en kombinasjon av forretninger og 160 boliger. En rekke bygninger blir revet, men det er også krav om at noen må beholdes. Som to av hjørnebygningene, samt et par av trehusene.

Det er stor optimisme i sørlandsbyen. Stadig flere besøkende finner veien til sentrum. For få måneder siden kunne et flunkende nytt parkeringsanlegg under torget tas i bruk. Og med kort vei til både rådhus, bibliotek, kunsthall, domkirke og en rekke nye forretninger.

Samtidig har kommunen et uttalt mål om at antallet beboere i Kvadraturen skal øke fra 7.500 til 15.000.

Mandal er en av de mindre Agder-byene. Også her er Førelands kompetanse etterspurt. På den andre siden av bordet.

– Der tar jeg på meg hatten som daglig leder i eiendomsselskapet til Mandal kommune.

Han har grunn til å være stolt over hva han har fått. Buen er byen storstue – kulturhus og bibliotek til 190 millioner kroner og med en bru fra sentrum og over til Malmø hvor Buen snart får et hotell som nærmeste nabo. En rekke boliger i tre med en helt spesiell arkitektur er også reist i tranformasjonen av Nedre Malmø til en levende bydel.

Jan Willy Føreland går i sitt 65. år. Foreløpig har han ingen planer om å trappe ned. Verken som styreleder i næringsforeningen og styreleder i DNT Sør.

Arbeidsdagen starter tidlig. På kontoret er han sjelden etter 06.00. Med flere prosjekter som pågår samtidig kan han dra veksler på kollegaer.

– Jeg har et lite team rundt meg. Vi samles hver fredag morgen. Da tar vi en gjennomgang og fordeler eventuelle oppgaver.

Sarpingene er spent på hva Jan Willy Føreland greier å få til i Sarpsborg.

– Med gode prosesser og tett samarbeid med kommunen tror jeg mulighetene er til stede for at de fem gårdeierne lykkes med sine planer.