- Nå trenger vi flere dyktige kolleger til teamet vårt for å møte etterspørselen i markedet, sier fagansvarlig for usikkerhetsanalyser i WSP, Steinar Nilsen.

Nilsen mener den økte etterspørselen trolig skyldes en kombinasjon av økende investeringsvolum og profesjonalisering i bransjen.
- Byggherrene blir mer opptatt av å bruke investeringsmidlene riktig, få mest mulig nytte igjen for hver krone og sikre god kontroll på investeringskostnaden, sier han.

Må bemanne opp

Det siste halvåret har vært hektisk for analysemiljøet i WSP, som blant annet har levert kalkyler, beregninger for livsløpskostnader og usikkerhetsanalyser i forbindelse med utredning av fremtidige skolebehov i Oslo. WSP har gjennom hele året også gjennomført flere omfattende analyser og vurderinger av prosjektene til Nye Veier, i tillegg til usikkerhetsanalyser for blant annet Stavanger universitetssykehus og nytt nasjonalmuseum.

- Vi kan friste med mange spennende prosjekter over hele landet til siviløkonomer og sivilingeniører som kunne tenke seg å bli en del av teamet i WSP, sier Nilsen.

Del av et helhetlig kompetansemiljø

I 2017 ble WSP rangert best på kvalitet i de aller fleste nye rammeavtalene. Nilsen trekker frem det helhetlige kompetansemiljøet i WSP som en av suksessfaktorene.

- Vi har lang tradisjon for denne typen analyser i WSP, og metodikken vi jobber ut fra er forankret i forskningsmiljøet ved NTNU. En usikkerhetsanalyse er ikke en ren talløvelse, det handler om å vurdere reelle prosjekter og reelle behov. Derfor er det en kjempefordel med tilgang på erfarne prosjektledere og spesialister i WSP, nettopp for å sikre det helhetlige perspektivet, forklarer han.

Samtidig ligger det en strukturert tilnærming til metode- og kompetanseutvikling bak satsingen i WSP.

- Teamet vårt møtes jevnlig for å dele erfaringer og kompetanse gjennom fagsamlinger og temakvelder, og vi har også egne forum for case-gjennomganger og rådgivning oss imellom. Det gir frukter, avslutter Nilsen.

Se våre ledige stillinger her