I rammeavtalen «Strategisk og operativ rådgivning» har WSP fått oppdrag innen kategoriene prosjektledelse, planprosessledelse, operative rådgivningstjenester innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, samt bygge- og disiplinledelse fag.

WSP tildeles fire av seks kategorier i rammeavtale med Nye Veier

I rammeavtalen «Strategisk og operativ rådgivning» har WSP fått oppdrag innen kategoriene prosjektledelse, planprosessledelse, operative rådgivningstjenester innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, samt bygge- og disiplinledelse fag.

Avtalen har inntil fem års varighet, og har et nasjonalt omfang.

̶   Jeg synes dette er veldig gøy fordi Nye Veier utfordrer det etablerte, og det gjør vi i WSP også. Nye Veier er en stor og ambisiøs aktør i bransjen, og vi har lært mye av hverandre i samarbeidet vårt, sier direktør for WSP Prosjektledelse, Mari Barstad.

Dette blir den tredje rammeavtalen WSP har med Nye Veier. Fra før av er det rammeavtale på utarbeidelse av anslag og kvalitetssikring av kostnadsoverslag.