WSP Norge og Bølgeblikk arkitekter og har vunnet oppdraget med å utvikle felt 10 på Mortensrud for Omsorgsbygg Oslo KF

WSP Norge og Bølgeblikk arkitekter og har vunnet oppdraget med å utvikle felt 10 på Mortensrud for Omsorgsbygg Oslo KF

Oppdraget på felt 10 omfatter utarbeidelsen av forprosjekt med bygging av sykehjem, omsorgsboliger, fritidsklubb, frivillighetssentral og Deichmanske Bibliotek. Totalt er prosjektet på over 30.000 m2 brutto. Prosjektet har høye miljøambisjoner. Bygningene skal sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Excellent og være minimum nesten-null-energihus.

–  Det har vært viktig å se de ulike feltene i prosjektet under ett. Derfor har vi brukt mye tid på å sørge for at kontakten mellom felt 10 og skoletomten på felt 11 er optimal, og sørget for at de høye ambisjonene for aktivitet i sentrumsutviklingen er godt ivaretatt. Det nye og moderne Deichmanske bibliotek blir sentralt plassert på Mortensrud som et kunnskaps- og møtested for befolkningen, forteller partner i Bølgeblikk, Sverre Skarpaas.

Nært samarbeid

Skarpaas har vært oppdragsansvarlig i tidligfasene fra 2015, og fremhever det konstruktive samt gode samarbeidet mellom aktørene i tidligfasene.

– Dette er et omfattende prosjekt med mange involverte parter. Det er det gode samarbeidet og forståelsen for et felles mål som har gjort at prosjektet frem nå er kommet godt over i realiseringsfasen, sier Skarpaas.

– WSP stiller med tung kompetanse på prosjektstyring og ledelse, i tillegg til ekspertise innen prosjektering av helsebygg. Det er veldig nyttige disipliner å ha med i de neste fasene, forteller daglig leder i Bølgeblikk, Terje Aaneland.  

Fremtidsrettet bomiljø

Sykehjemmet, med alle sine nabofunksjoner, er planlagt å være et moderne og fremtidsrettet bomiljø for beboere og brukere.

– Målet er å utvikle sykehjem og omsorgsboliger med spesielt fokus på velferdsteknologi. Det betyr i praksis brukerrettet teknologi som sikrer trygghet og livskvalitet for beboere og et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Dette har både WSP og Bølgeblikk god erfaring med fra tidligere prosjekter, som er en klar fordel når vi nå skal ta fatt på oppgaven med å utvikle prosjektet på Mortensrud, sier Ove Morten Bergane, divisjonsleder nybygg i WSP.

Stor interesse i markedet

Konkurransen om arkitekt og rådgiverkontrakten ble gjennomført i høst, og kontrakten ble signert 17. oktober. Det var totalt 15 grupper som leverte tilbud til Omsorgsbygg. Tildelingskriteriene var kompetanse og pris, og Bølgeblikk med WSP og Dagfinn H. Jørgensen ble rangert best i begge kategorier. Grindaker landskapsarkitekter er også med i teamet når prosjektet nå skal i gang. I tillegg vant WSP oppdraget som prosjektleder for utvikling av infrastruktur på felt 10, 11 og 12 for Undervisningsbygg.

 

mortensrud

Fra venstre: Ove Morten Bergane (divisjonsleder, WSP Norge), Sverre Skarpaas (arkitekt og partner, Bølgeblikk arkitekter), Terje W. Aaneland (daglig leder, Bølgeblikk arkitekter).