Selskapets tredje kvartalsrapport viser at WSP-konsernet har hatt en stabil start på 2019 med et finansielt resultat i tråd med ledelsens forventninger. På europeisk og nordisk nivå omfatter kvartalet særlig to viktige oppkjøp som setter WSP inn i nye markeder og styrker selskapet med tanke på bærekraft.

WSP-konsernets tredje kvartal viser en god utvikling med netto omsetning på 1,7 milliarder canadiske dollar, som er 15,3 prosent mer enn samme kvartal i 2018. Den organiske tilveksten ligger på 4,4, prosent for kvartalet.

WSP har også en god utvikling i Norden og Europa og fortsetter å vokse.

- Vi har et sterkt kvartal bak oss med fortsatt bra ordreinngang innen samtlige sektorer. Vi passerer dessuten flere viktige milepæler, med blant annet 16 000 medarbeidere i Europa, og 50 000 ansatte globalt. Vi styrker dermed vår posisjon som det ledende teknikkonsulentselskapet i Europa, og særlig styrkes vår posisjon innen miljø og klima. Målet i vår strategi for 2021 er å bli 20 000 medarbeidere i Europa, sier Magnus Meyer, Europasjef i WSP.

Det har vært et hendelsesrikt kvartal der oppkjøpet av danske Orbicon, og nederlandske Lievense tydeliggjør gjennomslagskraften i den planlagte veksten i Europa.

- WSP-konsernet har lagt merke til hvor godt selskapet har utviklet seg i Norden, og ønsker å se samme utvikling i resten av Europa. At vi nå finnes på ytterligere nye marked, slik som i Nederland, er en bra start på resten av denne reisen. At vi samtidig styrker vår ekspertise innen bærekraftområdet er i tråd med hvordan vi ønsker å utvikle oss, og følger kundenes behov, mener Magnus Meyer.

At bærekraft, klima og miljøspørsmål fortsetter å bli et stadig viktigere tema i den generelle debatten blant kunder og i WSP-konsernet råder det ingen tvil om. WSP har lenge vurdert og observert hvor godt selskapet kan tilby rådgivning knyttet til bærekraft i sine oppdrag. Og selv om vi har vært dyktige på dette frem til nå, ønsker man alltid å bli enda bedre.

- Med vår kunnskap og rolle som rådgiver har vi alle muligheter til å gjøre en forskjell, og det er derfor også vårt viktigste bærekraftsmål. Det som er veldig oppmuntrende er også at kundene vi har tilbudt bærekraftrådgivning generelt er våre mest fornøyde kunder, forklarer Meyer.  

Mer fakta og tall fra kvartalet for WSP-konsernet finnes her:

https://www.wsp.com/en-GL/news/2019/wsp-reports-solid-third-quarter-results-and-executive-leadership-changes

Høydepunkter fra det siste kvartalet:

  • WSP kjøpte opp danske Orbicon med 500 medarbeidere og med ekspertise innen miljø, vann og infrastruktur. Dette innebærer også at WSP nå også har kontor på Grønland og Island.
  • WSP kjøper opp nederlandske Lievense med 350 medarbeidere, et multidisiplinært teknikkonsulentselskap med fokus på eiendom, infrastruktur, energi, vann og miljø.
  • WSP lanserer en rapport om delt mobilitet og om hvordan utviklingen ser ut på verdensbasis, og hvordan storbyene bør agere for å tilpasse seg raske endringer.