Selskapets tredje kvartalsrapport viser at WSP-konsernet har hatt en stabil start på 2019 med et finansielt resultat i tråd med ledelsens forventninger. På europeisk og nordisk nivå omfatter kvartalet særlig to viktige oppkjøp som setter WSP inn i nye markeder og styrker selskapet med tanke på bærekraft.