WSP med nye gjennomføringsmodeller for EPC

WSP har gjennomført prosjektet «Ny gjennomføringsmodell for EPC». Resultatene fra prosjektet viser at det må være økt fokus på forbedringer av gjennomføringen.

For å få til økt fokus på forbedringer kan man ha et mer forpliktende samarbeid i prosjektene, samt øke kunnskapen om de ulike modellene for gjennomføring.

WSP har jobbet med prosjektet sammen med Caverion Esco og LinKon, samt mottatt økonomisk støtte fra Enova.

EPC kan oversettes til energisparing med resultatgaranti. Det er en avtale om gjennomføring av energisparetiltak der energientreprenøren garanterer og kontraktfester konkrete fremtidige besparelser for kunden. EPC er som oftest egnet for bygg der energibruken kan reduseres og hvor det er behov for en oppgradering eller utskifting av tekniske anlegg.

Marte Paus Vadem har ledet prosjektet fra WSPs side.

- Ønsket effekt av prosjektet er økt bruk av EPC-kontrakter i Norge. Vi gjennomførte seminarer i fem byer der hovedsakelig kommunale og statlige byggeiere deltok. Tilbakemeldingene var gode og hele 95% svarte at de ville vurdere å gjennomføre EPC med den nye gjennomføringsmodellen for sine prosjekter, forteller Paus Vadem

Finn maler for EPC og rapporter fra arbeidet med ny gjennomføringsmodell her.