WSP markerer seg sterkt som det sjette største selskapet i verden innen prosjektering i rangeringen«Top 150 Global Design Firms».

Det internasjonale bransjebladet Engineering News-Record (ENR) rangerer de største selskapene i ingeniør- og rådgiverbransjen internasjonalt hvert år. I underkategorien for transportsektoren er WSP aller best i klassen. Kåringen baserer seg på inntekter fra prosjekteringstjenester. 

- WSP Norge benytter seg av, og bidrar med kunnskap og kompetanse til WSP i hele verden og det er gledelig at WSPs kompetanse rangeres så høyt. Hadde vi ikke hatt kompetansen, hadde vi heller ikke hatt pågang fra kundene, sier administrerende direktør i WSP Norge, Hilde Nordskogen.

At det er god kompetanse i WSP-systemet understrekes av at selskapet er innenfor topp 10 i de regionale rangeringene for Europa, Asia/Australia og USA. 

I andre underkategorier innen prosjektering ble WSP målt til følgende:

  • 4. plass innen Bygg
  • 5. plass innen Kraft
  • 7. plass innen Vann
  • 8. plass innen Farlig avfall

 

Klatrer høyt på miljøsiden

Også innen miljøfag markerer WSP seg med solid vekst, med en klatring på 22 plasser fra 38. til 16. plass blant de 200 største selskapene innen miljøfag. I underkategoriene er WSP rangert på 9. plass innen miljøledelse, 10. plass i kategorien miljøvitenskap og 13. plass innen vannbehandling/vannforsyningssystem. Kåringen innen miljøfag baserer seg på inntekter fra miljøspesifikke tjenester innen prosjektering og rådgivning.
Klatringen reflekterer at det er gjort et solid stykke arbeid innen miljø i WSP og er i henhold til den globale strategien fram mot 2021 for å posisjonere WSP som en av de fremste aktørene i markedet innen miljøfag.