WSP tildelt rammeavtale og skal lede viktig sykehusprosjekt

11. mars signerte WSP rammeavtale for prosjektledelse for Sykehusbygg HF, og første oppdrag er to posisjoner for ledelse av prosjektet «Sykehuset Nordmøre og Romsdal»

Akuttsykehuset skal oppføres på Hjelset i Molde kommune, like ved siden av det eksisterende psykiatriske sykehuset, som er i full drift. Prosjektet har en brutto gulvflate på nær 60.000 kvadratmeter, og en prosjektkostnad på ca. 4,5 mrd kr.
Rammeavtalen omfatter for øvrig en rekke tjenester innen prosjektledelse og spesialisttjenester for Sykehusbygg i hele Norge, og har et stort potensial. Avtalen løper i inntil 4 år.
- Med denne rammeavtalen og dette prosjektet har vi fått vist fram at vi kan vinne på topp kompetanse innen ledelse av sykehusprosjekt, sier Hilde Nordskogen, administrerende direktør i WSP i Norge
- Samtidig åpner avtalen muligheter for en rekke andre spesialisttjenester, der vi også kan trekke på en unik kompetansepool innen sykehus i WSP globalt. Bare hos vår nabo i Sverige er det et stort antall spesialister innen nær sagt alle områder, sier Nordskogen.

Både Knut Ragnar Heimdal og Helge Hestad har lang fartstid innen ledelse av sykehusprosjekt. I dette prosjektet skal Heimdal være prosjektdirektør, mens Hestad er utbyggingssjef. Heimdal har tidligere hatt rollen som utbyggingsdirektør ved St. Olavs Hospital, der Helge Hestad var utbyggingssjef for tekniske anlegg. Begge har også erfaring med ledelse av både sykehus og andre store prosjekter etter dette. Heimdal kommer nå fra posisjonen som leder for Caverions kontrakter ved Nasjonalmuseet, og Hestad kommer fra rollen som Utbyggingssjef for Forsvarsbygg ved Kampflybasen på Ørland.
- Det viktigste nå i startfasen blir å etablere en målrettet gjennomføringsstrategi og sette prosjektet med riktig mannskap for å nå målene.  Jeg setter pris på tilliten vi har fått, og vi skal jobbe dedikert med å få realisert sykehuset innenfor målene, sier Heimdal. 

 
IMG SNR sykehus

Skisse av hvordan Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal bli. Alle foto: Helse Midt-Norge(CC-BYNC 2.0)