WSP tildelt rammeavtale og skal lede viktig sykehusprosjekt

11. mars signerte WSP rammeavtale for prosjektledelse for Sykehusbygg HF, og første oppdrag er to posisjoner for ledelse av prosjektet «Sykehuset Nordmøre og Romsdal»

IMG SNR sykehus

Skisse av hvordan Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal bli. Alle foto: Helse Midt-Norge(CC-BYNC 2.0)