Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) fyller 100 år i år. Som takk for et viktig arbeid overleverte WSP, sammen med Norconsult, Erichsen & Horgen, Sweco, COWI, Rambøll, Asplan Viak og Multiconsult 5. desember en takk som bokstavelig talt viser hva RIF og deres medlemsorganisasjoner er med på å bygge. RIF mottok etter eget ønske prosjektbilder til å dekorere foreningens kontorer med.

– Dette er jo en symbolsk gave, men som samtidig viser hvordan vi som rådgivende ingeniørselskaper og også RIF, former Norge for fremtiden, forteller Hilde Nordskogen, administrerende direktør i WSP. 

I løpet av de 100 årene RIF har eksistert har Norge gjennomgått en massiv utvikling. Hva gjelder fremtidens utfordringer og endringer er Nordskogen klar i sin tale:

For at vi skal få til å møte fremtiden på en bærekraftig måte, er vi nødt til å ta inn over oss klima- og miljøendringene vi står ovenfor, evne å ta i bruk ny teknologi på en god måte samt samarbeide om å finne de beste løsningene, forteller hun.

At RIF blir ansett som et viktig bindeledd for samarbeid farer det også lite tvil om:

RIF gjør en veldig viktig jobb i å etablere arenaer som gjør at aktører i næringen kan møtes og diskutere løsninger og sammen forme fremtidens samfunn. Det er nok derfor det føles så riktig at vi som konkurrenter overrekker jubileumsgavene våre sammen her i dag, avslutter Nordskogen.

IMG 710x710px RIF 100 r

Administrerende direktør i RIF Liv Kari Hansteen pakker opp jubileumsgaven fra WSP.

BNR RIF 100 r 1920x750px

Adm.dir i WSP Hilde Nordskogen og adm. dir. i RIF Liv Kari Hansteen med prosjektbilde av stupetårnet i Sandvika.

IMG 1920x750px RIF 100 r copy

Som takk for et viktig arbeid overleverte WSP, sammen med Norconsult, Sweco, Erichsen & Horgen, COWI, Rambøll, Asplan Viak og Multiconsult 5. desember prosjektbilder i jubileumsgave til RIF.