RiK Arkitektur utvider virksomheten

RiK Arkitektur feirer i dag at arkitekturmiljøet Plan og Prosjekt Arkitekter på Lillehammer blir en del av virksomheten. Når disse to erfaringsrike kontorene slår seg sammen til nye RiK Arkitektur, får det samlede arkitekturmiljøet nær 30 medarbeidere fordelt på kontorer på Lillehammer og i Oslo. WSP Norge eier begge miljøene.