I Kristiansand får to praksisstudenter i vinter nyttig og konkret erfaring gjennom å analysere fremtidens boligbehov for sørlandsbyen.

IMG 1350x650px  Praksisstudenter krsand

Fra venstre: Caroline Lygren, Jon Døviken og Mathias Bjørkli. 

På WSPs kontor sentralt i Kristiansand sitter to unge studenter og jobber iherdig med et prosjekt som kan få betydning for Kristiansand og innbyggerne i årene fremover. Mathias Bjørkli og Caroline Lygren har i løpet av høsten gått igjennom det fremtidige boligbehovet i Kristiansand, og har gjort interessante funn i rapporten de nå holder på med å ferdigstille.

Caroline fra Bergen og Mathias fra Fredrikstad studerer global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder. Som en del av studieprogrammet kan de velge mellom å skrive en masteroppgave, eller ta et praksisopphold i et relevant firma for og så skrive en mindre oppgave på vårsemesteret.

WSP presenterte seg for studentene gjennom en «pitch» i forkant av praksisopplegget. Studentene måtte deretter søke som til en vanlig jobb, og komme på intervju.

- Jeg tror at man lærer mye, og får en mye mer praktisk tilnærming til det reelle arbeidslivet, sammenlignet med studiene. Vi hadde først kontakt med kommunen og noen andre aktører, men det ble med ett mer spennende når vi fikk høre om WSP, sier Caroline

- Vi ble presentert en spennende og variert arbeidshverdag. Jeg tror ikke du kan lese deg til kunnskapen man får gjennom de daglige gjøremålene vi har her, samstemmer Mathias.

Reell og spennende hverdag

Mathias og Caroline ble tildelt en hovedoppgave som WSP ville at de skulle jobbe med. Hovedoppgaven var å lage en analyse av den fremtidige demografien og boligbehovet i Kristiansand. Som bakgrunn for analysen ligger et nytt boligprosjekt på Hamrevann, øst for sentrum.

Jon Døviken, prosjektleder i WSP har vært veileder for studentene under praksisoppholdet . Han er godt fornøyd med både resultat og arbeidsinnsatsen fra Caroline og Mathias:

- Vi utfordret de tidlig med en oppgave som vi like gjerne kunne gitt til en som var ferdig utlært. Måten de har taklet det er på er veldig imponerende Det har de taklet veldig bra, sier Jon fornøyd. Han forteller at han var veldig bevisst i hvilken typer oppgave han ville gi de studentene som kom.

- Det var viktig at de ikke ble satt bort i et hjørne og gitt oppgaver for syns skyld. Jeg er opptatt av at de får oppleve virkeligheten vi har på kontoret vårt, sier Jon engasjert.

Analysen har vært krevende å jobbe med, med et stort tallgrunnlag som analyseres, og mye innhenting av data fra forskjellige type dokumenter. Caroline og Mathias har kommet inn og sittet i kontorlandskapet og på grupperommene og jobbet jevnt og trutt med prosjektet.

- Det har nok hjulpet at vi har vært to. Samarbeidet og idémyldringen sammen har vært viktig. Så vi har kunne støttet oss på hverandre som et team, forteller Mathias.

Lærerikt opphold

Caroline og Mathias er begge fornøyde, og har lært mye.

- Jeg opplever at vi har blitt tatt godt imot her, og at vi blir respektert, sier Caroline. Mathias nikker:

- Vi kan si vår mening, og blir inkludert i møter og opplever at vi har fått en stemme, sier Mathias.

De har også lært ting som ikke kan gjøres på studiet:

- En aha-opplevelse er jo det økonomiske aspektet, forteller Caroline.

- Det er mye fint vi kan diskutere på studiet, langt ned på detaljnivå om hvordan ulike tiltak påvirker byen og menneskene. Men til slutt, i et faktisk prosjekt, så handler det om økonomi. Så vi kan tenke at: «Blomsterpotter, det må vi ha». Men vi kan ikke ta det med, om ikke det finnes en plan og midler for vedlikehold av dem.

- Ja, det er mye teori på studiet, som vi lærer mye bra av. Men i WSP har vi lært å forholde oss til det faktiske arbeidet, og ikke hva som i teorien er fint, sier Mathias.

I tillegg til hovedrapporten har studentene vært koblet på en prosjektutvikling i Valle, Eiendomstakseringsprosjektet for den nye sammenslåtte kommunen og E-39-prosjektet for Nye Veier. De har også vært på befaring på Tvedestrand Videregående skole, Kunstsiloen i Kristiansand og Randesund Hageby. Rapporten ferdigstilles nå i slutten av november.